ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • G
  • จำนวน
  • 535
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : G.I. FILM COATED TABLET
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 342/30


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : GASTRIDINE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : ฟาร์สเป็ค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 613/31


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : G.I. - 400 FILM COATED TABLET.
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 mg
ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 741/31


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : GASTRIDINE 400
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 mg
ผู้รับอนุญาต : ฟาร์สเป็ค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1255/31


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : GOMEC
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 410/38