รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อสารสำคัญ :
abacavir
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
อะบาคาเวียร์ จีพีโอ
รหัสกลุ่มยา ATC :
J05AF060000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ABACAVIR GPO
เลขทะเบียน :
1A 59/62(NG)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral solution
รูปแบบตามทะเบียน :
ORAL SOLUTION
ความแรง :
100 mg/5 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
องค์การเภสัชกรรม
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)