รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
aluminum magnesium hydroxide (Magcerin)+sulcain
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ยาเม็ด ซัลเคน
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AF010101
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
SULCAIN TABLETS
เลขทะเบียน :
2A 1162/29
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรง :
100 MG+100 MG

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)