รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
ramosetron
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
A04AA000101
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
IRRIBOW TABLET 5 MCG
เลขทะเบียน :
1C 57/59(N)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM COATED TABLET
ความแรง :
5 mcg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ASTELLAS PHARMA TECH CO., LTD. YAIZU TECHNOLOGY CENTER
ประเทศผู้ผลิต :
Japan
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)