รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
acarbose
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
A10BF010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
GLUCOBAY
เลขทะเบียน :
1C 82/55(N)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรง :
100 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
BAYER PHARMA AG
ประเทศผู้ผลิต :
Germany
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acarbose tab 50 mg 1 เม็ด 3.21
Acarbose tab 100 mg 1 เม็ด 5.43

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559