รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อสารสำคัญ :
abciximab
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
โคลติแนบ
รหัสกลุ่มยา ATC :
B01AC130000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
CLOTINAB
เลขทะเบียน :
1C 4/62(BF)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
solutions for injections or infusions
รูปแบบตามทะเบียน :
SOLUTION FOR INJECTION
ความแรง :
2 mg/1 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
KOREA VACCINE CO.,LTD
ประเทศผู้ผลิต :
Korea, South
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Abciximab sterile sol 2 mg/1 ml (5 ml) 1 ไวแอล 10035.26

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559