รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
รหัสกลุ่มยา ATC :
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
เลขทะเบียน :
รูปแบบจัดกลุ่ม :
รูปแบบตามทะเบียน :
ความแรง :

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บัญชียา :


ลักษณะยา :
1596183433447.jpg 1596183459341.jpg 1596436657970.jpg 1596436667929.jpg 1596512659120.jpg 1596613990061.jpg 1596614018799.jpg 1597117005212.jpg 1597117235877.jpg 1597117256552.jpg 1597118443836.jpg 1597118472287.jpg 1597118485801.jpg 1597139222163.jpg 1597637885710.jpg IVIC_SmPC (19-3-2021).pdf
ฉลากยา :
 • ฉลากยา.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • 2PAR_tumeric_extract_170911.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • 2PAR_Vernonia_lozenges_revise14960.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • n20141024134610_62617.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • Label.pdf (อนุมัติ 23/04/2018)
 • Antiox_label.pdf (อนุมัติ 03/08/2017)
 • ยาอมหญ้าดอกขาว_LABEL.PDF (อนุมัติ 03/08/2017)
 • Tecentriq_Label.pdf (อนุมัติ 03/08/2017)
 • IMBRUVICA_ Label - Catalent.pdf (อนุมัติ 02/11/2017)
 • LYNPARZA_Label.pdf (อนุมัติ 16/11/2017)
 • LYNPARZA_Carton.pdf (อนุมัติ 16/11/2017)
 • ฉลากกล่องยาขนาด 250 IU.pdf (อนุมัติ 02/11/2017)
 • ฉลากตัวทำละลาย.pdf (อนุมัติ 02/11/2017)
 • ฉลากหลอดยาขนาด 250 IU.pdf (อนุมัติ 02/11/2017)
 • ฉลากกล่องยาขนาด 500 IU.pdf (อนุมัติ 02/11/2017)
 • ฉลากตัวทำละลาย.pdf (อนุมัติ 02/11/2017)
 • ฉลากหลอดยาขนาด 500 IU.pdf (อนุมัติ 02/11/2017)
 • ฉลาก otezla 30.pdf (อนุมัติ 28/12/2017)
 • ฉลาก otezla 10 20 30.pdf (อนุมัติ 28/12/2017)
 • Tagrisso 40 mg_label.pdf (อนุมัติ 15/09/2017)
 • Tagrisso 40 mg_label.pdf (อนุมัติ 15/09/2017)
 • Ibrance_label (100 mg).pdf (อนุมัติ 26/09/2017)
 • Ibrance_label (125 mg).pdf (อนุมัติ 26/09/2017)
 • Ibrance_label (75 mg).pdf (อนุมัติ 26/09/2017)
 • Toprelin_Label.pdf (อนุมัติ 22/09/2017)
 • TONIZEP FDT 10_label.pdf (อนุมัติ 18/10/2017)
 • ZAFATAK_LABEL.pdf (อนุมัติ 17/01/2018)
 • Nucala_label.pdf (อนุมัติ 24/01/2018)
 • Taltz_label.pdf (อนุมัติ 15/02/2017)
 • Taltz_label.pdf (อนุมัติ 15/02/2017)
 • ฉลากกล่องยาขนาด 1500 IU.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • ฉลากขวดยาขนาด 1500 IU.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • ฉลากขวดตัวทำละลาย.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • ฉลากกล่องยาขนาด 250 IU.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • ฉลากขวดตัวทำละลาย.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • ฉลากขวดยาขนาด 250 IU.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • ฉลากกล่องยาขนาด 500 IU.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • ฉลากขวดตัวทำละลาย.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • ฉลากขวดยาขนาด 500 IU.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • ฉลากกล่องยาขนาด 1000 IU.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • ฉลากขวดยาขนาด 1000 IU.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • ฉลากขวดตัวทำละลาย.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • KISQALI (200 MG)_LABEL.PDF (อนุมัติ 23/04/2018)
 • VOKANAMET_50 mg-500 mg_Label.PDF (อนุมัติ 17/04/2018)
 • VOKANAMET 150 mg-500 mg_Label.PDF (อนุมัติ 17/04/2018)
 • INVOKANA 100 MG_Lable.PDF (อนุมัติ 17/04/2018)
 • INVOKANA 300 MG_Label.PDF (อนุมัติ 17/04/2018)
 • 150 mg_label_Single use vial V4.pdf (อนุมัติ 17/04/2018)
 • 150mg_Outer_carton_single_use_vial V4 (1).pdf (อนุมัติ 17/04/2018)
 • 440 mg_label_multiple use vial V1 (1).pdf (อนุมัติ 17/04/2018)
 • 440mg_Outer_carton_multiple_use_vial V2 (1).pdf (อนุมัติ 17/04/2018)
 • BWFI label (Diluent for PGS)_440 mg (1).pdf (อนุมัติ 17/04/2018)
 • LARTRUVO_LABEL.PDF (อนุมัติ 18/07/2018)
 • Hemlibra 30 mg-ml_Label.PDF (อนุมัติ 06/07/2018)
 • Hemlibra 150 mg-ml_Label.PDF (อนุมัติ 06/07/2018)
 • Esmya 5 mg tablets_LABEL.PDF (อนุมัติ 25/07/2018)
 • VOCINTI 10 MG_Lable.PDF (อนุมัติ 06/07/2018)
 • VOCINTI 20 MG_Lable.PDF (อนุมัติ 06/07/2018)
 • LONSURF 15 MG_Label.PDF (อนุมัติ 28/09/2018)
 • LONSURF 15 MG_Label.PDF (อนุมัติ 28/09/2018)
 • LONSURF 20 MG_Label.PDF (อนุมัติ 28/09/2018)
 • LONSURF 20 MG_Label.PDF (อนุมัติ 28/09/2018)
 • NINLARO 2.3 mg_Label.PDF (อนุมัติ 18/07/2018)
 • NINLARO 3.0 mg_Label.PDF (อนุมัติ 18/07/2018)
 • NINLARO 4.0 mg_Label.PDF (อนุมัติ 18/07/2018)
 • AMITIZA 8 MCG_Lable.PDF ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • AMITIZA 24 MCG_Lable.PDF ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • MYZOMIB_Lable.PDF (อนุมัติ 25/07/2018)
 • Vemlidy_Label.PDF ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • Retiblue_Label.PDF (อนุมัติ 10/01/2018)
 • IDELVION_Label.PDF (อนุมัติ 06/07/2018)
 • IDELVION 250_Label.PDF (อนุมัติ 06/07/2018)
 • IDELVION 500_Label.PDF (อนุมัติ 06/07/2018)
 • Labelling Carton-Vetter 100mg.pdf (อนุมัติ 03/08/2017)
 • Labelling Carton-Vetter 400mg.pdf (อนุมัติ 03/08/2017)
 • Labelling Label-Vetter 100mg.pdf (อนุมัติ 03/08/2017)
 • Labelling Label-Vetter 400mg.pdf (อนุมัติ 03/08/2017)
 • venclexta_label.pdf (อนุมัติ 09/10/2017)
 • Acarizax_label.pdf (อนุมัติ 28/03/2018)
 • ALECENSA_Label.pdf (อนุมัติ 03/08/2017)
 • ENTYVIO 300 mg_Label.PDF (อนุมัติ 15/01/2018)
 • Invega trinza label.pdf (อนุมัติ 03/08/2017)
 • Labeling - Carton Cilag 100mg-ผสาน (1).pdf (อนุมัติ 03/08/2017)
 • Praxbind_Label.PDF (อนุมัติ 23/01/2019)
 • IMBRUVICA_Label.pdf (อนุมัติ 02/11/2017)
 • SAXENDA_LABEL.PDF (อนุมัติ 15/08/2018)
 • Xultophy_label.pdf (อนุมัติ 17/01/2018)
 • EPCLUSA_label.pdf (อนุมัติ 30/01/2018)
 • LEDVIR_label.pdf (อนุมัติ 07/03/2018)
 • Venclexta100 mg_label.pdf (อนุมัติ 09/10/2017)
 • Venclexta 50 mg_ label.pdf (อนุมัติ 09/10/2017)
 • PRALUENT 75 mg.ml (Solution for injection in pre-filled pen_Label.pdf (อนุมัติ 01/03/2019)
 • PRALUENT 150 mg.ml (Solution for injection in pre-filled pen)_Label.pdf (อนุมัติ 01/03/2019)
 • PRALUENT 75 mg.ml (Solution for injection in pre-filled syringe)_Label.pdf (อนุมัติ 01/03/2019)
 • PRALUENT 150 mg.ml (Solution for injection in pre-filled syringe)_Label.pdf (อนุมัติ 01/03/2019)
 • Thado_Label.pdf (อนุมัติ 16/11/2017)
 • GENVOYA_Carton.pdf (อนุมัติ 28/03/2018)
 • GENVOYA_Label.pdf (อนุมัติ 28/03/2018)
 • Label_Zytiga250mg_0005.pdf (อนุมัติ 21/11/2018)
 • PERATAM_Label.pdf (อนุมัติ 10/05/2018)
 • Akynzeo_Label.pdf (อนุมัติ 25/07/2018)
 • Belkyra_Label.pdf (อนุมัติ 21/05/2018)
 • Lipitor (Tablets 10 mg)_Label.PDF (อนุมัติ 21/03/2019)
 • Lipitor (Tablets 20 mg)_Label.PDF (อนุมัติ 21/03/2019)
 • DARUTAB_Label.PDF (อนุมัติ 31/08/2018)
 • DARUTAB_Label.PDF (อนุมัติ 31/08/2018)
 • DARUTAB_Label.PDF (อนุมัติ 31/08/2018)
 • Labelling.pdf (อนุมัติ 26/02/2019)
 • Iclusig 15 mg_Label.PDF ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • Iclusig 45 mg_Label.PDF (อนุมัติ 19/11/2018)
 • Priftin_label.pdf (อนุมัติ 16/10/2018)
 • Diphtheria, Tetanus, Pertussis (Whole Cell), Hepatitis B (rDNA) and Haemophilus InfluenzaeTybe b Conjugate Vaccine (Adsorbed)_label.pdf (อนุมัติ 28/12/2018)
 • PARSABIV_Label.pdf (อนุมัติ 24/12/2018)
 • MVASI_Label.pdf (อนุมัติ 22/01/2019)
 • Rabivax-S_Label.PDF (อนุมัติ 01/02/2019)
 • SIMPONI_Label.pdf (อนุมัติ 17/04/2019)
 • Nivestim 300 mcg.0.5 ml_Label.PDF (อนุมัติ 14/02/2019)
 • NIVESTIM (480 MCG)_Label.PDF (อนุมัติ 08/10/2018)
 • Glass Labelling-Outer 20mL-ผสาน.pdf (อนุมัติ 17/04/2019)
 • PFS Labelling-Outer Single 20mL-ผสาน.pdf (อนุมัติ 17/04/2019)
 • Lumicef_Label.PDF (อนุมัติ 31/08/2018)
 • ESBRIET 267 mg_Label.pdf (อนุมัติ 08/10/2018)
 • ESBRIET 801 mg_Label.pdf (อนุมัติ 08/10/2018)
 • Prismasol Bo_Label.pdf (อนุมัติ 14/12/2018)
 • Soliqua 100 Units ml and 33 mcg ml_labelpdf.pdf (อนุมัติ 28/12/2018)
 • Soliqua 100 Units ml and 50 mcg ml_label.pdf (อนุมัติ 28/12/2018)
 • TINIBAT 100_Label.pdf (อนุมัติ 22/01/2019)
 • Tinibat 400_label.pdf (อนุมัติ 22/01/2019)
 • Labelling.pdf (อนุมัติ 26/02/2019)
 • IMNIB 100 _ Label.pdf (อนุมัติ 22/02/2019)
 • Imnib 400_Label.pdf (อนุมัติ 22/02/2019)
 • AllerVACtest HDM-Dp_label.pdf (อนุมัติ 05/03/2019)
 • AllerVACtest HDM-Df _ Label.pdf (อนุมัติ 05/03/2019)
 • Pemintas 100_Label.pdf (อนุมัติ 08/03/2019)
 • PEMINTAS 500_label.pdf (อนุมัติ 08/03/2019)
 • ZOMOD 3.5 _ Label.pdf (อนุมัติ 11/03/2019)
 • Xofluza 20 mg_label.pdf (อนุมัติ 27/03/2019)
 • Xofluza 40 mg _ Label.pdf (อนุมัติ 27/03/2019)
 • PERSKINDOL COOL (GEL)_Label.pdf (อนุมัติ 03/04/2019)
 • BUFATAS_Label.pdf (อนุมัติ 25/04/2019)
 • BEtt_Label.pdf (อนุมัติ 27/06/2019)
 • BEtt_Label.pdf (อนุมัติ 27/06/2019)
 • Olumiant 2 mg _ Label.pdf (อนุมัติ 18/02/2019)
 • Olumiant 4 mg _ Label.pdf (อนุมัติ 18/02/2019)
 • PRALUENT 150 mg.ml (Solution for injection in pre-filled pen) 1C 15001.62 (NBC)_Label (1).pdf (อนุมัติ 01/03/2019)
 • PRALUENT 150 mg.ml (Solution for injection in pre-filled pen) 1C 15001.62 (NBC)_Label (1).pdf (อนุมัติ 01/03/2019)
 • PRALUENT 75 mg.ml (Solution for injection in pre-filled pen) 1C 15002.62 (NBC)_Label.pdf (อนุมัติ 01/03/2019)
 • PRALUENT 75 mg.ml (Solution for injection in pre-filled pen) 1C 15002.62 (NBC)_Label.pdf (อนุมัติ 01/03/2019)
 • AllerVactest POSITIVE CONTROL 10_label.pdf (อนุมัติ 24/06/2019)
 • NOCDURNA 25 MCG _ Label.pdf (อนุมัติ 13/06/2019)
 • NOCDURNA 50 mcg_Label.pdf (อนุมัติ 13/06/2019)
 • Amgevita 0.8_Label.pdf (อนุมัติ 12/06/2019)
 • IMATINIB TEVA 100 _Label.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • Cardiplot 20_label.pdf (อนุมัติ 11/06/2019)
 • Kryxana (200 mg) _ Label.pdf (อนุมัติ 12/06/2019)
 • IMATINIB TEVA 400_label.pdf (อนุมัติ 24/06/2019)
 • Labelling - Blister-ผสาน.pdf (อนุมัติ 18/12/2019)
 • N-capcin_label.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • N-capcin_label.pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • Capecitabine Teva_Label (3-9-2019).pdf (อนุมัติ 03/09/2019)
 • TARIVID OPHTHALMIC OINTMENT_Label (16-1-2020).pdf ยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
 • REXULTI (BREXPIPRAZOLE) TABLETS 0.25 MG_Label (17-1-2020).pdf (อนุมัติ 17/01/2020)
 • REXULTI (BREXPIPRAZOLE) TABLETS 0.5 MG_Label (17-1-2020).pdf (อนุมัติ 17/01/2020)
 • REXULTI (BREXPIPRAZOLE) TABLETS 1 MG_Label (17-1-2020).pdf (อนุมัติ 17/01/2020)
 • REXULTI (BREXPIPRAZOLE) TABLETS 2 MG_Label (17-1-2020).pdf (อนุมัติ 17/01/2020)
 • REXULTI (BREXPIPRAZOLE) TABLETS 3 MG_Label (17-1-2020).pdf (อนุมัติ 17/01/2020)
 • REXULTI (BREXPIPRAZOLE) TABLETS 4 MG_Label (17-1-2020).pdf (อนุมัติ 17/01/2020)
 • SYMTUZA_Labelling Carton (12.3.63).pdf (อนุมัติ 12/03/2020)
 • SYMTUZA_Labelling Bottle (12.3.63).pdf (อนุมัติ 12/03/2020)
 • Lable_Zoledronic Acid Hospira _label_V1.pdf (อนุมัติ 09/04/2020)
 • Lable_Zoledronic Acid Hospira _carton_V1.pdf (อนุมัติ 09/04/2020)
 • ALVOSTAT 10 MG_Label (7-2-2020).pdf (อนุมัติ 07/02/2020)
 • ALVOSTAT 20 MG_Label (7-2-2020).pdf (อนุมัติ 07/02/2020)
 • 06_Label_Leavdo capsules (1).pdf (อนุมัติ 17/01/2020)
 • 06_Label_Leavdo capsules (1).pdf (อนุมัติ 17/01/2020)
 • 06_Label_Leavdo capsules (1).pdf (อนุมัติ 17/01/2020)
 • 06_Label_Leavdo capsules (1).pdf (อนุมัติ 17/01/2020)
 • TT label - Inside carton.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Pen Label _Ozempic 0.25 mg.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Needle label.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Needle carton.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Carton Label_ Ozempic 0.25 mg.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • TT label - Inside carton.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Pen Label _Ozempic 0.25 mg.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Needle label.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Needle carton.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Carton Label_ Ozempic 0.25 mg.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • TT label - Inside carton (1).pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Pen Label _Ozempic 0.5 mg.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Needle label (1).pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Needle carton (1).pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Carton Label _ Ozempic 0.5 mg.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • TT label - Inside carton (2).pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Pen Label _Ozempic 1 mg.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Needle label (2).pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Needle carton (2).pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Carton Label _ Ozempic 1 mg.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • KETROMAX_LABEL (5-2-2020).pdf (อนุมัติ 05/02/2020)
 • Mavenclad_Label (28-1-2020).pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • ฉลาก otezla 10 20 30.pdf (อนุมัติ 22/01/2020)
 • ฉลาก otezla 30.pdf (อนุมัติ 22/01/2020)
 • Advate 500 IU_Label ขวดยา (28_3_2018).pdf (อนุมัติ 28/03/2018)
 • Advate 500 IU_Label ขวดตัวทำละลาย (28_3_2018).pdf (อนุมัติ 28/03/2018)
 • Advate 500 IU_Label (30_10_2018).pdf (อนุมัติ 30/10/2018)
 • Advate 500 IU_Label (28_3_2018).pdf (อนุมัติ 28/03/2018)
 • Olumiant 4 mg _ Label.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Olumiant 2 mg _ Label.pdf (อนุมัติ 28/01/2020)
 • Abiraterone TEVA_Label (19_9_2019).pdf (อนุมัติ 19/09/2019)
 • Alunbrig® 180 mg_Label (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 07/11/2019)
 • Alunbrig® 90 mg_Label (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 07/11/2019)
 • Biktarvy_Label (2-1-2020).pdf (อนุมัติ 02/01/2020)
 • COPAXONE (20 MG_ML)_Label (27-12-2019).pdf (อนุมัติ 27/12/2019)
 • COPAXONE (40 MG_ML)_Label Kfar (27-12-2019).pdf (อนุมัติ 27/12/2019)
 • COPAXONE (40 MG_ML)_Label Kfar-Runcorn (27-12-2019).pdf (อนุมัติ 27/12/2019)
 • ERLOTINIB TEVA 100_Label (Blister) (12-11-2019).pdf (อนุมัติ 12/11/2019)
 • ERLOTINIB TEVA 100_Label (Box) (12-11-2019).pdf (อนุมัติ 12/11/2019)
 • ERLOTINIB TEVA 150_Label (Blister) (12-11-2019).pdf (อนุมัติ 12/11/2019)
 • ERLOTINIB TEVA 150_Label (Box) (12-11-2019).pdf (อนุมัติ 12/11/2019)
 • Holdipine_Label (27-1-2020).pdf (อนุมัติ 27/01/2020)
 • Pregabalin GPO (75 mg)_Label (26-12-2019).pdf (อนุมัติ 26/12/2019)
 • Pregabalin GPO (150 mg)_Label (26-12-2019).pdf (อนุมัติ 26/12/2019)
 • PREGABALIN TEVA 25_Label (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 07/11/2019)
 • PREGABALIN TEVA 50_Label (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 07/11/2019)
 • PREGABALIN TEVA 75_Label (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 07/11/2019)
 • PREGABALIN TEVA 150_Label (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 07/11/2019)
 • RILIXIMA_Label (27-12-2019)pdf.pdf (อนุมัติ 27/12/2019)
 • Voriconazole Alvogen_Label (17-12-2019).pdf (อนุมัติ 17/12/2019)
 • LONSURF 15 MG_Label (28_9_61).PDF (อนุมัติ 28/09/2018)
 • LONSURF 20 MG_Label (28_9_61).PDF (อนุมัติ 28/09/2018)
 • Acarizax_label (28_3_2018).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Acarizax_label (28_3_2018).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • 1 Acarizax_label.docx (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Adimful_Label (9-9-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Adimful_Label (carton 1s per box) (9-9-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Adimful_Label (carton_20s per box) (9-9-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Advate 250 IU_Label (28_3_2018).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Advate 250 IU_Label (30_10_2018).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Advate 250 IU_Label ขวดตัวทำละลาย (28_3_2018).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Advate 250 IU_Label ขวดยา (28_3_2018).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Akynzeo_Lable (25-7-2018-).PDF (อนุมัติ 03/08/2020)
 • ALECENSA_Label (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • AllerVac HDM-Df_LABEL (31-10-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Allervac HDM-Dp_Label (31-10-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • AllerVactest CARELESS WEED_ Label (21-8-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • AllerVactest CAT_Label (24-6-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • AllerVactest COCKROACH_ Label (20-8-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • AllerVactest COCKROACH_ Label (20-8-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Aloceva 100 mg Film-Coated Tablet_Label (Blister) (29-10-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Aloceva 100 mg Film-Coated Tablet_Label (Box) (29-10-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • AllerVactest NEGATIVE CONTROL _ Label (24-6-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Aloceva 150 mg Film-Coated Tablet_Label (Blister) (29-10-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Aloceva 150 mg Film-Coated Tablet_Label (Box) (29-10-2019).pdf (อนุมัติ 03/08/2020)
 • Alunbrig® 30 mg_Label (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • AMITIZA 8 MCG_Lable (24-7-2018).PDF (อนุมัติ 04/08/2020)
 • AMITIZA 24 MCG_Lable (24-7-2018).PDF (อนุมัติ 04/08/2020)
 • AMITIZA 24 MCG_Lable (24-7-2018).PDF (อนุมัติ 04/08/2020)
 • Antiox_label (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • Aubagio_Labelling (5-6-2019).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • Balance 1.5_ Glucose 1.75 mmoll Calcium_label(3.2.63).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • Balance 1.5_ Glucose 1.75 mmoll Calcium_label1 (11-9-19).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • Balance 1.5_ Glucose 1.75 mmoll Calcium_label2 (11-9-19).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • Balance 1.5_ Glucose 1.75 mmoll Calcium_label(3.2.63).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • Balance 1.5_ Glucose 1.75 mmoll Calcium_label1 (11-9-19).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • Balance 1.5_ Glucose 1.75 mmoll Calcium_label2 (11-9-19).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • BELKYRA_Label (21-5-2018).PDF (อนุมัติ 04/08/2020)
 • Bortezomib Alvogen 1 mg Powder for solution for Injection_Labell (22-8-2019).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • Bortezomib Alvogen 3.5 mg_Label (22-8-2019).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • ฺBORVIZ_Label-Bottle (3-5-2019).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • ฺBORVIZ_Label-Box (3-5-2019).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CAPD DPCA 2_label1 (11-9-19).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CAPD DPCA 2_label2 (11-9-19).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CAPDDPCA 2_label3(14-11-19).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CAPD DPCA 3_label1 (11-9-19).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CAPD DPCA 3_label2 (11-9-19).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CAPD.DPCA 3 _label3(14-11-62).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CAPD DPCA 4_label1 (11-9-19).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CAPD DPCA 4_label2 (11-9-19).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CAPDDPCA 4_label3(14-11-19).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CHILDREN_S TYLENOL_Label (25-5-2018).PDF (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CRESEMBA (100 MG HARD CAPSULES)_Label-Blister (9-4-2020).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CRESEMBA (100 MG HARD CAPSULES)_Label-Carton (9-4-2020).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CRESEMBA (POWDER FOR SOLUTION FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 200 MG-VIAL)_Label-Carton (9-4-2020).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • CRESEMBA (POWDER FOR SOLUTION FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 200 MG-VIAL)_Label-Inner (9-4-2020).pdf (อนุมัติ 04/08/2020)
 • Darzalex cilag 100 mg_Label - Carton (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Darzalex cilag 400 mg_Label - Carton (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Darzalex cilag_Label (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Darzalex cilag_PIL - Package Leaflet (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Darzalex vetter_Label 100 mg (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Darzalex vetter_Label 400 mg (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Darzalex vetter_Label Carton 100 mg (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Darzalex vetter_Label Carton 400 mg (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • DeferasiroxTEVA (250 mg)_Label (27-1-2020).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • DEZTANEX_label (11-9-19).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • DEZTANEX_Label (23-8-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Dupixent_Label (7-8-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Emetex 100 MG_Label (3-4-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • ENTYVIO_Label (15-1-2018).PDF (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Entyvio_label (22-11-2017).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Epamate 25_Label (3-9-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • EPAMATE 50_Label (3-9-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • EPAMATE 100_Label (3-9-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Afstyla 250 LABEL (20_9_2019).pdf (อนุมัติ 20/09/2019)
 • EPO stada (10000 IU_ml)_Label (4000IU) (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • EPO stada (10000 IU_ml)_Label (5000IU) (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • EPO stada (10000 IU_ml)_Label (6000IU) (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • EPO stada (10000 IU_ml)_Label (8000IU) (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • EPO stada (10000 IU_ml)_Label (10000IU) (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • EPO stada (40000 IU_ml)_Label (20000IU) (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • EPO stada (40000 IU_ml)_Label (30000IU) (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • EPO stada (40000 IU_ml)_Label (40000IU) (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • EPO stada (40000 IU_ml)_Label (20000IU) (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • EPO stada (40000 IU_ml)_Label (30000IU) (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • INVOKANA 100 MG_Label (17-4-2018).PDF (อนุมัติ 17/04/2018)
 • INVOKANA 300 MG_Label (17-4-2018).PDF (อนุมัติ 17/04/2018)
 • Esmya 5 mg tablets_LABEL (02-10-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Esmya 5 mg tablets_LABEL (25-6-2018).PDF (อนุมัติ 05/08/2020)
 • ฉลากกล่องยาขนาด 250 IU.pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • ฉลากกล่องยาขนาด 500 IU.pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Esmya 5 mg tablets_LABEL (02-10-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Esmya 5 mg tablets_LABEL (25-6-2018).PDF (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Reagila 1.5 mg_Label.pdf (อนุมัติ 22/06/2019)
 • Reagila 3 mg_Label.pdf (อนุมัติ 22/06/2019)
 • Reagila 4.5 mg_Label.pdf (อนุมัติ 22/06/2019)
 • Reagila 6 mg_Label.pdf (อนุมัติ 22/06/2019)
 • Reagila 6 mg_Label.pdf (อนุมัติ 22/06/2019)
 • e6100058 Etoricoxib Alvogen_Labelling 30 mg_(8.5.2020).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Etoricoxib Alvogen 30 mg_Label (9-10-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • e6100058 Etoricoxib Alvogen_Labelling 60 mg_(8.5.2020).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Etoricoxib Alvogen 60 mg_Label (9-10-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • e6100058 Etoricoxib Alvogen_Labelling 90 mg_(8.5.2020).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Etoricoxib Alvogen 90 mg_Label (9-10-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • e6100058 Etoricoxib Alvogen_Labelling 120 mg_(8.5.2020).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • Etoricoxib Alvogen 120 mg_Label (9-10-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • FASENRA_Label (23-8-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • FIASP®FLEXTOUCH®_Label (Carton) (9-10-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • FIASP®FLEXTOUCH®_Label (Pen) (9-10-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • FLUTEROL 250 MCG_50 MCG_Label (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 05/08/2020)
 • FLUTEROL 500 MCG_50 MCG_Label (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 06/08/2020)
 • FLUTEROL 500 MCG_50 MCG_Label (7-11-2019).pdf (อนุมัติ 06/08/2020)
 • GEFITINIB ALVOGEN_Label (28-2-2020).pdf (อนุมัติ 06/08/2020)
 • GYVEXIA_Label (27-12-2019).pdf (อนุมัติ 06/08/2020)
 • Hemlibra (Solution for injection)_Label (3-9-2019).pdf (อนุมัติ 06/08/2020)
 • Hemlibra_Label (6-7-2018).PDF (อนุมัติ 06/08/2020)
 • Hemlibra (Solution for injection 30 mg_ml)_Label (3-9-2019).pdf (อนุมัติ 06/08/2020)
 • ฺBORVIZ_Label-Bottle (3-5-2019).pdf (อนุมัติ 03/05/2019)
 • AREPRA 15_Label (23-8-19).pdf (อนุมัติ 23/08/2019)
 • AREPRA 10_Label (23-8-19).pdf (อนุมัติ 23/08/2019)
 • IMFINZI_Label (3-5-2019).PDF (อนุมัติ 05/05/2019)
 • Ixifi_Labelling(30-10-19).pdf (อนุมัติ 30/10/2019)
 • MYHEPALL_Label.pdf (อนุมัติ 11/07/2019)
 • Zavicefta 2G-0.5G_Labelling_(6-11-19).pdf (อนุมัติ 10/11/2019)
 • SKUDEXA_Label (box) (10-10-2019).pdf (อนุมัติ 10/10/2019)
 • Mydria Mac_Label-bottle (4-10-2019).pdf (อนุมัติ 04/10/2019)
 • FIASP®FLEXTOUCH®_Label (Carton) (9-10-2019).pdf (อนุมัติ 09/10/2019)
 • NICORETTE INVISIPATCH 10 MG_Label-Carton (5-2-2020).pdf (อนุมัติ 05/02/2020)
 • NICORETTE INVISIPATCH 15 MG_Label-Carton (5-2-2020).pdf (อนุมัติ 05/02/2020)
 • NICORETTE INVISIPATCH 25 MG_Label-Carton (5-2-2020).pdf (อนุมัติ 05/02/2020)
 • LYNPARZA (100 MG TABLET)_Label (31-1-2020).pdf (อนุมัติ 31/01/2020)
 • LYNPARZA (150 MG TABLET)_Label (31-1-2020).pdf (อนุมัติ 31/01/2020)
 • NULPHIN INJECTION_Label (19-3-2020).pdf (อนุมัติ 19/03/2020)
 • TECFIDERA 240 MG_Label (5-3-2020) Carton 14cap 240mg (English).pdf (อนุมัติ 05/03/2020)
 • LENALIDOMIDE ALVOGEN CAPSULE 5 MG_Label (20-2-2020).pdf (อนุมัติ 20/02/2020)
 • LENALIDOMIDE ALVOGEN CAPSULE 10 MG_Label (20-2-2020).pdf (อนุมัติ 20/02/2020)
 • LENALIDOMIDE ALVOGEN CAPSULE 15 MG_Label (20-2-2020).pdf (อนุมัติ 20/02/2020)
 • POLIVY_Label-carton (10-3-2020).pdf (อนุมัติ 10/03/2020)
 • Taltz_label.pdf (อนุมัติ 30/03/2020)
 • MOMENSA (50 µg_ACTUATION NASAL SPRAY , SUSPENSION)_LABEL-CARTON (19-3-2020).pdf.pdf (อนุมัติ 19/03/2020)
 • PEXEDA_Label (7-4-2020).pdf (อนุมัติ 07/04/2020)
 • Zytiga_Label.pdf (อนุมัติ 10/03/2020)
 • 08_Label_Mycophenolate Teva 500.pdf (อนุมัติ 13/04/2020)
 • TENELIA 20 MG_Label (7-4-2020).pdf (อนุมัติ 07/04/2020)
 • VOKANAMET 50 MG_500 MG_Label (17-4-2018).PDF (อนุมัติ 17/04/2020)
 • VOKANAMET 150 MG_500 MG_Label (17-4-2018).PDF (อนุมัติ 17/04/2020)
 • Lable_Zoledronic Acid Hospira _carton_V1.pdf (อนุมัติ 09/04/2020)
 • IDELVION_Label (6-7-2018).PDF (อนุมัติ 11/08/2020)
 • IDELVION 250_Label (6-7-2018).PDF (อนุมัติ 11/08/2020)
 • IDELVION 500_Label (6-7-2018).PDF (อนุมัติ 11/08/2020)
 • IMBRUVICA_Label - Cilag (2-11-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • IMBRUVICA_Label UnitCarton - Cilag (2-11-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • IMBRUVICA_ Label - Catalent (2-11-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • IMBRUVICA_Label Unit Carton - Catalent (2-11-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • IMNIB 100 _ Label (22-2-2019).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Infant_s Tylenol_Label (25-5-2018).PDF (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Invega trinza Carton 350 mg (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Invega trinza Carton 525 mg (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Invega trinza_Carton 175 mg (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Invega trinza_Carton 263 mg (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Invega trinza_Label 175 mg (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Invega trinza_Label 263 mg (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Invega trinza_Label 350 mg (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Invega trinza_Label 525 mg (3-8-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Kanarb 60 mg_label (13-12-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Kanarb Tablets 60 mg_label(30-10-19).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Kanarb 60 mg_label (13-12-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Kanarb Tablets 60 mg_label(30-10-19).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Kanarb 120 mg_Label (13-12-2017).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Kanarb Tablets 120 mg_label(30-10-19).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • KISQALI (200 MG)_LABEL (23-4-2018).PDF (อนุมัติ 11/08/2020)
 • LYNPARZA_Carton.pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • LYNPARZA_Label.pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • N-capcin_label.pdf (อนุมัติ 13/08/2020)
 • NINLARO 2.3 mg_Label.PDF (อนุมัติ 13/08/2020)
 • NINLARO 4.0 mg_Label.PDF (อนุมัติ 13/08/2020)
 • OPSUMIT_Labelling - Blister (28-11-19).pdf (อนุมัติ 13/08/2020)
 • OPSUMIT_Labelling - Carton (28-11-19).pdf (อนุมัติ 13/08/2020)
 • OPSUMIT_Labelling - Safety Seal (28-11-19).pdf (อนุมัติ 13/08/2020)
 • PARSABIV 2.5mg _ Label.pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • PARSABIV 5mg _ Label.pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • PARSABIV 10mg _ Label.pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • Peratam 4.5g_label.pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • Praluent_SmPC_01.pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • Praluent_SmPC_02.pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • Praluent_SmPC (30-8-19).pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • Praluent Pre-filled pen 150mg_label_01.pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • Praluent Pre-filled pen 150mg_label_02.pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • Praxbind_label1.pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • Praxbind_label 2.pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • Retiblue_Label.PDF (อนุมัติ 14/08/2020)
 • TALION_Label (27-12-2019).pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • Xultophy_label.pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • Toprelin_Label.pdf (อนุมัติ 17/08/2020)
 • TRIPVAC_Label.pdf (อนุมัติ 17/08/2020)
 • Tylenol_label(11-9-19)_carton-10.pdf (อนุมัติ 17/08/2020)
 • Tylenol_label(11-9-19)_carton-50.pdf (อนุมัติ 17/08/2020)
 • VELCADE_Label (Carton).pdf (อนุมัติ 17/08/2020)
 • VELCADE_Label (vial).pdf (อนุมัติ 17/08/2020)
 • VELCADE_label_15305.62(N)(29.11.62).pdf (อนุมัติ 17/08/2020)
 • VOCINTI 10 MG_Lable.PDF (อนุมัติ 17/08/2020)
 • VOCINTI 10 MG_Lable.PDF (อนุมัติ 17/08/2020)
 • Vocinti 10 mg and 20 mg_PIL Thai (02-12-19).pdf (อนุมัติ 17/08/2020)
 • VOCINTI 20 MG_Lable.PDF (อนุมัติ 17/08/2020)
 • ZAFATAK_LABEL.pdf (อนุมัติ 17/08/2020)
 • AIMOVIG (140 MG_ML SOLUTION FOR INJECTION)_LabelPen (2462020).pdf (อนุมัติ 24/06/2020)
 • 06_Label_Lonquex_V3.pdf (อนุมัติ 01/05/2020)
 • 06_Label_Lonquex_V3.pdf (อนุมัติ 01/05/2020)
 • HEPASOF_Label (17-9-2019).pdf (อนุมัติ 17/09/2019)
 • Label_nuvigil.pdf (อนุมัติ 23/04/2020)
 • Label_nuvigil.pdf (อนุมัติ 23/04/2020)
 • Verzenio (50 mg)_Label (1-5-2020).pdf (อนุมัติ 01/05/2020)
 • Verzenio (100 mg)_Label (1-5-2020).pdf (อนุมัติ 01/05/2020)
 • Verzenio (150 mg)_Label (1-5-2020).pdf (อนุมัติ 01/05/2020)
 • Verzenio (200 mg)_Label (1-5-2020).pdf (อนุมัติ 01/05/2020)
 • Trazimera Carton 150mg_Label (22-7-2020).pdf (อนุมัติ 22/07/2020)
 • Trazimera Carton 440mg_Label (22-7-2020).pdf (อนุมัติ 22/07/2020)
 • Latamolol_Label-carton (18-5-2020).pdf (อนุมัติ 18/05/2020)
 • Motilium-M_Label-Box (22-7-2020).pdf (อนุมัติ 22/07/2020)
 • TEAR MAC SD_Label-Carton (30-7-2020).pdf (อนุมัติ 30/07/2020)
 • SILVEX CREAM_Label (24-7-2020).pdf (อนุมัติ 24/07/2020)
 • EPCLUSA_label (30-1-2018).pdf (อนุมัติ 23/06/2020)
 • ZOMOD 3.5_Label (30-11-2018).pdf (อนุมัติ 22/06/2020)
 • Semglee_Label (14-8-2020).pdf (อนุมัติ 14/08/2020)
 • Lorviqua Blister 25mg_Label (11-8-2020).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Lorviqua Blister 100mg_Label (11-8-2020).pdf (อนุมัติ 11/08/2020)
 • Japrolox patch_Label-2 (12-11-2019).pdf (อนุมัติ 12/11/2019)
 • GIGA ORAL SUSPENSION 40 MG_ML_Label (2-1-2020).pdf (อนุมัติ 02/01/2020)
 • FERINJECT_Label (7-4-2020).pdf.pdf (อนุมัติ 07/04/2020)
 • IMNIB 100 _ Label (22-2-2019).pdf (อนุมัติ 22/02/2019)
 • Imnib 400_Label (22-2-2019).pdf (อนุมัติ 22/02/2019)
 • IMNIB 100 _ Label (22-2-2019).pdf (อนุมัติ 22/02/2019)
 • Imnib 400_Label (22-2-2019).pdf (อนุมัติ 22/02/2019)
 • Imnib 400_Label (22-2-2019).pdf (อนุมัติ 22/02/2019)
 • GOFEN_Label (8-10-2020).pdf (อนุมัติ 08/10/2020)
 • label.pdf (อนุมัติ 27/08/2020)
 • CEBREX (CAPSULES 400 MG)_Label (14-5-2020).pdf (อนุมัติ 14/05/2020)
 • FIASP®FLEXTOUCH®_Label (Carton) (9-10-2019).pdf (อนุมัติ 09/10/2019)
 • M-PREDNISOLONE_Label (19-6-2020).pdf (อนุมัติ 19/06/2020)
 • MAGTEN_Label (9-9-2020).pdf (อนุมัติ 09/09/2020)
 • LYRICA (CAPSULES 50 MG)_Label (14-5-2021).pdf (อนุมัติ 14/05/2021)
 • Zirabev_label_carton 100 (25-02-2021).pdf (อนุมัติ 25/02/2021)
 • Zirabev_label_carton 400 (25-02-2021).pdf (อนุมัติ 25/02/2021)
 • Zirabev_label_vial 100 (25-02-2021).pdf (อนุมัติ 25/02/2021)
 • Zirabev_label_vial 400 (25-02-2021).pdf (อนุมัติ 25/02/2021)
 • CABOMETYX_Label inner (11-2-2021).pdf (อนุมัติ 11/02/2021)
 • CABOMETYX_Label UnitCarton (11-2-2021).pdf (อนุมัติ 11/02/2021)
 • CABOMETYX 40 MG_Label inner (11-2-2021).pdf (อนุมัติ 11/02/2021)
 • CABOMETYX 40 MG_Label UnitCarton (11-2-2021).pdf (อนุมัติ 11/02/2021)
 • CABOMETYX 60 MG_Label inner (11-2-2021).pdf (อนุมัติ 11/02/2021)
 • CABOMETYX 60 MG_Label UnitCarton (11-2-2021).pdf (อนุมัติ 11/02/2021)
 • OlimelN12E_label-bag-650 ml (25-03-2021).pdf (อนุมัติ 25/03/2021)
 • OlimelN12E_label-bag-1000 ml (25-03-2021).pdf (อนุมัติ 25/03/2021)
 • OlimelN12E_label-bag-1500 ml (25-03-2021).pdf (อนุมัติ 25/03/2021)
 • OlimelN12E_label-bag-2000 ml (25-03-2021).pdf (อนุมัติ 25/03/2021)
 • LEVETAM_Label 250 (19-02-2021).pdf (อนุมัติ 19/02/2021)
 • LEVETAM_Label 500 (19-02-2021).pdf (อนุมัติ 19/02/2021)
 • WELTEAR_Label (9-2-2021).pdf (อนุมัติ 09/02/2021)
 • Sporal_Label-Foil (18-3-2021).pdf (อนุมัติ 18/03/2021)
 • VIZIMPRO_LABEL (2-3-2021).pdf (อนุมัติ 02/03/2021)
 • VIZIMPRO_LABEL (2-3-2021).pdf (อนุมัติ 02/03/2021)
 • VIZIMPRO_LABEL (2-3-2021).pdf (อนุมัติ 02/03/2021)
 • Pagenax_Labelling (3-3-2021).pdf (อนุมัติ 03/03/2021)
 • Label_Calmoseptine Ointment.pdf (อนุมัติ 05/03/2021)
 • Label_Viagra.pdf (อนุมัติ 25/03/2021)
 • IVIC_Label (19-3-2021).pdf (อนุมัติ 19/03/2021)
 • IVIC_Label-Blister (19-3-2021).pdf (อนุมัติ 19/03/2021)
 • Cardura XL_Label_Blister (19-08-2021).pdf (อนุมัติ 19/08/2021)
 • Cardura XL_Label_Carton (19-08-2021).pdf (อนุมัติ 19/08/2021)
 • Aerinex_Label (05-05-2021).pdf (อนุมัติ 05/03/2021)
 • 08_Label_IMBRUVICA 280 mg - Box_V1.pdf (อนุมัติ 25/03/2021)
 • 08_Label_IMBRUVICA 280 mg - Wallet_V1.pdf (อนุมัติ 25/03/2021)
 • 08_Label_IMBRUVICA 420 mg - Box_V1.pdf (อนุมัติ 25/03/2021)
 • 08_Label_IMBRUVICA 420 mg - Wallet_V1.pdf (อนุมัติ 25/03/2021)
 • 08_Label_IMBRUVICA 560 mg - Box_V1.pdf (อนุมัติ 25/03/2021)
 • 08_Label_IMBRUVICA 560 mg - Wallet_V1.pdf (อนุมัติ 25/03/2021)
 • Phesgo_LABEL (16-2-2021).pdf (อนุมัติ 16/02/2021)
 • Phesgo__Label (16-2-2021).pdf (อนุมัติ 16/02/2021)
 • Slinda_Label_Blister Sticker (19-03-2021).pdf (อนุมัติ 19/03/2021)
 • Slinda_Label_Box (19-03-2021).pdf (อนุมัติ 19/03/2021)
 • CARDIPLOT 10_Label (05-04-2021).pdf (อนุมัติ 05/04/2021)
 • MYTEGRA_Label (18-6-2021).pdf (อนุมัติ 18/06/2021)
 • Label_STERILE WATER FOR INJECTION EZ USE.pdf (อนุมัติ 28/05/2021)
 • Biarus 20_Label (3-5-2021).pdf (อนุมัติ 03/05/2021)
 • Biarus 20_Label Carton (3-5-2021).pdf (อนุมัติ 03/05/2021)
 • Biarus 100_Label (3-5-2021).pdf (อนุมัติ 03/05/2021)
 • Biarus 100_Label-Carton (3-5-2021).pdf (อนุมัติ 03/05/2021)
 • RADICAVA_Labeling (8-4-2021).pdf (อนุมัติ 08/04/2021)
 • Abrilada_Label-lidding-pfs_(9-6-2021).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • Abrilada_Label-pfs_(9-6-2021).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • Abrilada_Label PFP_(9-6-2021).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • Abrilada_Label-carton-pfp_(9-6-2021).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • Abrilada_Label-carton-pfp-wo-alc_(9-6-2021).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • Eporatio_2,000 IU 0,5ml_Label_(9-6-21).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • Eporatio_3,000 IU 0,5m_Label l_(9-6-21).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • Eporatio_5,000 IU 0,5ml_Label_(9-6-21).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • Eporatio_10,000 IU 1ml_Label_(9-6-21).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • Eporatio_20,000 IU 1ml_Label_(9-6-21).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • Eporatio_30,000 IU 1ml_Label_(9-6-21).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • Lequinox_Lable (14-06-2021).pdf (อนุมัติ 14/06/2021)
 • Evrysdi_Label_(2-6-2021).pdf (อนุมัติ 02/06/2021)
 • Label_GINNY (30-6-2021).pdf (อนุมัติ 30/06/2021)
 • Milzith_Label (05-04-2021).pdf (อนุมัติ 05/04/2021)
 • 0.9_Sodium chloride EZ FLUSH_Label (21-5-2021).pdf (อนุมัติ 21/05/2021)
 • Label_REMLEAS.pdf (อนุมัติ 06/08/2021)
 • Neutoin_Lable (11-06-2021).pdf (อนุมัติ 11/06/2021)
 • Label_Talzenna.pdf (อนุมัติ 15/06/2021)
 • Label_Talzenna.pdf (อนุมัติ 15/06/2021)
 • NIKP_Label_bag (9-06-2021).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • NIKP_Label_bottle (9-06-2021).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • NIKP_Label_carton (9-06-2021).pdf (อนุมัติ 09/06/2021)
 • PREGAB_Label 75 mg (19-03-21).pdf (อนุมัติ 19/03/2021)
 • PREGAB_Label 150 mg (19-03-2021).pdf (อนุมัติ 19/03/2021)
 • CALQUENCE_Label (2-7-2021).pdf (อนุมัติ 02/07/2021)
 • LSP Multivitamin Syrup_Label_Bottle (29-10-2021).pdf (อนุมัติ 29/10/2021)
 • LSP Multivitamin Syrup_Label_Carton (29-10-2021).pdf (อนุมัติ 29/10/2021)
 • BIMATO_Label (6-08-2021).pdf (อนุมัติ 06/08/2021)
 • Protemp_Label (16-7-2021).pdf (อนุมัติ 16/07/2021)
 • Protemp BL_Label (16-7-2021).pdf (อนุมัติ 16/07/2021)
 • Protemp OR_Label (16-7-2021).pdf (อนุมัติ 16/07/2021)
 • CHLOVAS-ZIS 10_Label (1-9-2021).pdf (อนุมัติ 01/09/2021)
 • CHLOVAS-ZIS 20_Label (1-9-2021).pdf (อนุมัติ 01/09/2021)
 • CHLOVAS-ZIS 40_Label (1-9-2021).pdf (อนุมัติ 01/09/2021)
 • CHLOVAS-ZIS 80_Label (1-9-2021).pdf (อนุมัติ 01/09/2021)
 • Enspryng_Label (29-07-2021).pdf (อนุมัติ 29/07/2021)
 • TAFIL 5 MG_Label (7-10-2021).pdf (อนุมัติ 07/10/2021)
 • TAFIL 10 MG_Label (7-10-2021).pdf (อนุมัติ 07/10/2021)
 • TAFIL 20 MG_Label (7-10-2021).pdf (อนุมัติ 07/10/2021)
 • DESCOVY (200-10 MG)_Label-Carton (2-1-2020).pdf (อนุมัติ 02/01/2020)
 • DESCOVY (200-10 MG)_Label-Bottle (2-1-2020).pdf (อนุมัติ 02/01/2020)
 • DESCOVY (200-25 MG)_Label-Carton (2-1-2020).pdf (อนุมัติ 02/01/2020)
 • DESCOVY (200-25 MG)_Label-Bottle (2-1-2020).pdf (อนุมัติ 02/01/2020)
 • NUTRIVITA DAILY_Label (7-12-2021).pdf (อนุมัติ 07/12/2021)
 • Label_Polivy 30 mg (17-8-2021).pdf (อนุมัติ 17/08/2021)
 • Sorafenib Alvogen__Label (20-09-2021).pdf (อนุมัติ 20/09/2021)
 • XOFLUZA (2 MG_ML GRANULES FOR ORAL SUSPENSION)_Label (19-10-2021).pdf (อนุมัติ 19/10/2021)
 • Tazpen 4.5 _Label (2-6-21).pdf (อนุมัติ 02/06/2021)
 • Iron Sucose Mylan_Label_unit carton_(30-3-21).pdf (อนุมัติ 30/03/2021)
 • Iron Sucose Mylan_Label_(30-3-21).pdf (อนุมัติ 30/03/2021)
 • Imodium_Label (30-6-2021).pdf (อนุมัติ 30/06/2021)
 • Yulareb_label (18-06-2021).pdf (อนุมัติ 18/06/2021)
 • Yulareb_label (18-06-2021).pdf (อนุมัติ 18/06/2021)
 • Yulareb_label (18-06-2021).pdf (อนุมัติ 18/06/2021)
 • Yulareb_label (18-06-2021).pdf (อนุมัติ 18/06/2021)
 • DARZALEX_Label (22-6-2021).pdf (อนุมัติ 22/06/2021)
 • Entecavir TEVA 0.5 mg_Label (2-07-2021).pdf (อนุมัติ 02/07/2021)
 • Entecavir TEVA 1 mg_Label (2-07-2021).pdf (อนุมัติ 02/07/2021)
 • Azito dry syrup_Label (30-6-2021).pdf (อนุมัติ 30/06/2021)
 • Ninlaro 3 mg_Label (22-12-2021).pdf (อนุมัติ 22/12/2021)
 • Ninlaro 4 mg_Label (22-12-2021).pdf (อนุมัติ 22/12/2021)
 • Ozempic 0.25 mg_PIL (15-12-2021).pdf (อนุมัติ 15/12/2021)
 • Cardiplot 10 label (17-5-2021).pdf (อนุมัติ 17/05/2021)
 • Cartdiplot 20_label (17-5-2021).pdf (อนุมัติ 17/05/2021)
 • lclusig 15, 45 mg labelling (12-11-2021).pdf (อนุมัติ 12/11/2021)
 • lclusig 15, 45 mg labelling (12-11-2021).pdf (อนุมัติ 12/11/2021)
 • Reagila 1.5 mg_label (14-1-2022).pdf (อนุมัติ 14/01/2022)
 • Reagila 3 mg_label (14-1-2022).pdf (อนุมัติ 14/01/2022)
 • Reagila 4.5 mg_label (14-1-2022).pdf (อนุมัติ 14/01/2022)
 • Cravit I.V._Label (25-10-2021).pdf (อนุมัติ 25/10/2021)
 • Label_Anastrozole.pdf (อนุมัติ 29/11/2021)
 • Idacio_Label_pen-inner (17-11-2021).pdf (อนุมัติ 17/11/2021)
 • Idacio_Label_pen-outer (17-11-2021).pdf (อนุมัติ 17/11/2021)
 • Idacio_Label_pfs-inner (17-11-2021).pdf (อนุมัติ 17/11/2021)
 • Idacio_Label_pfs-outer (17-11-2021).pdf (อนุมัติ 17/11/2021)
 • Mayzent 0.25_Lebel (19-8-2021).pdf (อนุมัติ 19/08/2021)
 • Mayzent 2_Lebel (19-8-2021).pdf (อนุมัติ 19/08/2021)
 • Solifen_Label (3-12-2021).pdf (อนุมัติ 03/12/2021)
 • ANDASON_Label (29-11-2021).pdf (อนุมัติ 29/11/2021)
 • Saxenda_Label (15-02-2022).pdf (อนุมัติ 15/02/2022)
 • Duoresp Spiromax 1604.5 MCG_Label Inner and Carton (4-3-2022).pdf (อนุมัติ 04/03/2022)
 • Duoresp Spiromax 3909 MCG Label Inner and Carton (4-3-2022).pdf (อนุมัติ 04/03/2022)
 • M-PREDNISOLONE_Label with-without Diluent (29-3-2022).pdf (อนุมัติ 29/03/2022)
 • Gaviscon Double Action Mint_Label (25-11-2021).pdf (อนุมัติ 25/11/2021)
 • NICORETTE INVISIPATCH 10 MG_Label-Carton (09-02-2021).pdf (อนุมัติ 09/02/2021)
 • NICORETTE INVISIPATCH 10 MG_Label-Foil (23-06-2020).pdf (อนุมัติ 23/06/2020)
 • NICORETTE INVISIPATCH 15 MG_Label-Carton (09-02-2021).pdf (อนุมัติ 09/02/2021)
 • NICORETTE INVISIPATCH 15 MG_Label-Foil (23-06-2020).pdf (อนุมัติ 23/06/2020)
 • NICORETTE INVISIPATCH 25 MG_Label-Carton (02-02-2021).pdf (อนุมัติ 02/02/2021)
 • NICORETTE INVISIPATCH 25 MG_Label-Foil (23-06-2020).pdf (อนุมัติ 23/06/2020)
 • UROKA_carton Label (4-4-2022).pdf (อนุมัติ 04/04/2022)
 • MUTAFLOR SUSPENSION_ampoule label (4-11-2021).pdf (อนุมัติ 04/11/2021)
 • MUTAFLOR SUSPENSION_carton Label (4-11-2021).pdf (อนุมัติ 04/11/2021)
 • SIRTURO 100 MG_Carton Label (11-10-2021).pdf (อนุมัติ 11/10/2021)
 • LOXOTOP PAP 100 MG PATCH_Carton Label (20-10-2021).pdf (อนุมัติ 20/10/2021)
 • LOXOTOP PAP 100 MG PATCH_Sachet Label (20-10-2021).pdf (อนุมัติ 20/10/2021)
 • CELVISTA_Label (6-10-2021).pdf (อนุมัติ 06/10/2021)
 • NAT-D_Label-bottle_(24-12-2021).pdf (อนุมัติ 24/12/2021)
 • NAT-D_Label-bulkpack_(24-12-2021).pdf (อนุมัติ 24/12/2021)
 • VIOTAN 160_Label (20-12-2021).pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • Femiest_label(blister) (20-12-2021).pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • Femiest_label(box) (20-12-2021).pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • CARIVALAN 6.25 MG_5 MG_Label - Blister (29-12-2021).pdf (อนุมัติ 29/12/2021)
 • CARIVALAN 6.25 MG_5 MG_Label - Carton box (29-12-2021).pdf (อนุมัติ 29/12/2021)
 • CARIVALAN 6.25 MG_7.5 MG_Label-Blister (29-12-2021).pdf (อนุมัติ 29/12/2021)
 • CARIVALAN 6.25 MG_7.5 MG_Label-Carton box (29-12-2021).pdf (อนุมัติ 29/12/2021)
 • CARIVALAN 12.5 MG_5 MG_Label-Blister (29-12-2021).pdf (อนุมัติ 29/12/2021)
 • CARIVALAN 12.5 MG_5 MG_Label-Carton box (29-12-2021).pdf (อนุมัติ 29/12/2021)
 • CARIVALAN 12.5 MG_7.5 MG_Label-Blister (29-12-2021).pdf (อนุมัติ 29/12/2021)
 • CARIVALAN 12.5 MG_7.5 MG_Label-Carton box (29-12-2021).pdf (อนุมัติ 29/12/2021)
 • EPILOG INJECTION_Label (22-12-2021).pdf (อนุมัติ 22/12/2021)
 • Tranceltear_Label (27-1-2022).pdf (อนุมัติ 27/01/2022)
 • Monkast-10_Label (1-2-2022).pdf (อนุมัติ 01/02/2022)
 • TALION_Blister label (20-10-2021).pdf (อนุมัติ 20/10/2021)
 • TALION_Outer carton (30s) (20-10-2021).pdf (อนุมัติ 20/10/2021)
 • TALION_Outer carton(100s) (20-10-2021).pdf (อนุมัติ 20/10/2021)
 • TALION_Pillow (20-10-2021).pdf (อนุมัติ 20/10/2021)
 • NASOSPRAY_Label (29-3-2022).pdf (อนุมัติ 29/03/2022)
 • Dilantin (Ready-Mixed)_Label (11-1-2022).pdf (อนุมัติ 11/01/2022)
 • SEISHOKU_Label (24-1-2022).pdf (อนุมัติ 24/01/2022)
 • Lenalidomide Alvogen capsule_Label 5 mg (19-8-2021).pdf (อนุมัติ 19/08/2021)
 • Lenalidomide Alvogen capsule_Label 10 mg (19-8-2021).pdf (อนุมัติ 19/08/2021)
 • Lenalidomide Alvogen capsule_Label 15 mg (19-8-2021).pdf (อนุมัติ 19/08/2021)
 • Lenalidomide Alvogen capsule_Label 25 mg (19-8-2021).pdf (อนุมัติ 19/08/2021)
 • 08_Label-blister_Alvosuni 12.5 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-blister-carton_Alvosuni 12.5 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-bottle_Alvosuni 12.5 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-bottle-carton_Alvosuni 12.5 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-blister_Alvosuni 25 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-blister-carton_Alvosuni 25 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-bottle_Alvosuni 25 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-bottle-carton_Alvosuni 25 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-blister_Alvosuni 37.5 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-blister-carton_Alvosuni 37.5 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-bottle_Alvosuni 37.5 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-bottle-carton_Alvosuni 37.5 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-blister_Alvosuni 50 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-blister-carton_Alvosuni 50 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-bottle_Alvosuni 50 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • 08_Label-bottle-carton_Alvosuni 50 mg_V1.pdf (อนุมัติ 20/12/2021)
 • kryxana (200 mg)_Label (6-9-2021).pdf (อนุมัติ 06/09/2021)
 • Bacteriostatic water for injection USP_Label (29-12-2021).pdf (อนุมัติ 29/12/2021)
 • Bacteriostatic Sodium Chloride Injection USP_Label (29-12-2021).pdf (อนุมัติ 29/12/2021)
 • LETROVITAE LABEL (1-2-2022).pdf (อนุมัติ 01/02/2022)
 • Dayvigo 5 mg__Label (27-1-2022).pdf (อนุมัติ 27/01/2022)
 • Dayvigo 10 mg__Label (27-1-2022).pdf (อนุมัติ 27/01/2022)
 • Gepatit 0.5 mg_Label_blister 10_s (24-1-2022).pdf (อนุมัติ 24/01/2022)
 • Gepatit 0.5 mg_Label_carton for blister (24-1-2022).pdf (อนุมัติ 24/01/2022)
 • Gepatit 1 mg_Label_blister 10_s (24-1-2022).pdf (อนุมัติ 24/01/2022)
 • Gepatit 1 mg_Label_carton for blister (24-1-2022).pdf (อนุมัติ 24/01/2022)
 • Ruxience_label_carton (14-6-2022).pdf (อนุมัติ 14/06/2022)
 • Ruxience_label_vial (14-6-2022).pdf (อนุมัติ 14/06/2022)
 • Ruxience_label_vial_500 (14-6-2022).pdf (อนุมัติ 14/06/2022)
 • Everpressin_Label01 (21-1-2022).pdf (อนุมัติ 21/01/2022)
 • Everpressin_Label02 (21-1-2022).pdf (อนุมัติ 21/01/2022)
 • RIVAXORED_Label (9-2-2022).pdf (อนุมัติ 09/02/2022)
 • RIVAXORED_Label (9-2-2022).pdf (อนุมัติ 09/02/2022)
 • RIVAXORED_Label (9-2-2022).pdf (อนุมัติ 09/02/2022)
 • Imatinib 100 Eurodrug_Label (24-1-2022).pdf (อนุมัติ 24/01/2022)
 • Imatinib 400 Eurodrug_Label (24-1-2022).pdf (อนุมัติ 24/01/2022)
 • Letrozole 2.5 Eurodrug_label (9-2-2022).pdf (อนุมัติ 09/02/2022)
 • Gefitinib 250 Eurodrug_Label (1-2-2022).pdf (อนุมัติ 01/02/2022)
 • Irnizet_Label (11-2-2022).pdf (อนุมัติ 11/02/2022)
 • PEMEXED 500_Label (29-3-2022).pdf (อนุมัติ 29/03/2022)
 • Hepuri F.C. Tablets 0.5 mg_Label (17-3-2022).pdf (อนุมัติ 17/03/2022)
 • MEPRESSAL_Label (22-2-2022).pdf (อนุมัติ 22/02/2022)
 • Mepressal_Label with-without Diluent (29-3-2022).pdf (อนุมัติ 29/03/2022)
 • Nat B Fizzy_Label (23-5-2565).pdf (อนุมัติ 23/05/2022)
 • Mellutear_Label (22-3-2022).pdf (อนุมัติ 22/03/2022)
 • Brizagan_Label (28-4-2022).pdf (อนุมัติ 28/04/2022)
 • GAVRETO_Label (5-5-2022).pdf (อนุมัติ 05/05/2022)
 • Zemimet SR_label (18-4-2022).pdf (อนุมัติ 18/04/2022)
 • Bortezomib Pharmidea_Label (18-4-2022).pdf (อนุมัติ 18/04/2022)
 • Colistin-150_Label (5-4-2022).pdf (อนุมัติ 05/04/2022)
 • Esperoct 500 IU_Label_Powder (28-4-2022).pdf (อนุมัติ 28/04/2022)
 • Esperoct 500 IU_Label_Solvent (28-4-2022).pdf (อนุมัติ 28/04/2022)
 • Esperoct 1000 IU_Label_Powder (28-4-2022).pdf (อนุมัติ 28/04/2022)
 • Esperoct 1000 IU_Label_Solvent (28-4-2022).pdf (อนุมัติ 28/04/2022)
 • ONCASPAR 750 U_ML_Label (5-4-2022).pdf (อนุมัติ 05/04/2022)
 • VABYSMO_Label (24-5-2022).pdf (อนุมัติ 24/05/2022)
 • VIDALIN_Label (28-4-2022).pdf (อนุมัติ 28/04/2022)
 • TENOXICAM SYMGENS_Label (25-5-2022).pdf (อนุมัติ 25/05/2022)
 • PARMODIA TABLETS 0.1 MG_Label (10-8-2022).pdf (อนุมัติ 10/08/2022)
 • 08_Label_Gefitnib NIKP FC tab 250mg_1.3.1.1.1 Labeling blister_V1.pdf (อนุมัติ 14/06/2022)
 • 08_Label_Gefitnib NIKP FC tab 250mg_1.3.1.1.1 Labeling carton_V1.pdf (อนุมัติ 14/06/2022)
 • 08_Label_Gefitnib NIKP FC tab 250mg_1.3.1.1.1 Labeling pillow_V1.pdf (อนุมัติ 14/06/2022)
 • NITE CAP_Label (30-6-2022).pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • ZALINE EZ_FLUSH_Label (8-7-2022).pdf (อนุมัติ 08/07/2022)
 • SWI EZ.USE_Label (23-6-2022).pdf (อนุมัติ 23/06/2022)
 • Viotan 80_Label (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • OPTAFEN_Label (8-7-2022).pdf (อนุมัติ 08/07/2022)
 • ABIRATERONE 250 EURODRUG_Label (23-6-2022).pdf (อนุมัติ 23/06/2022)
 • MONKAST-5_Label (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • ยาใส่แผล 888_Label (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • NITE CAP_Label_(8-7-2022).pdf (อนุมัติ 08/07/2022)
 • VELPHORO_Label (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • Ferrovit_Label (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • Osteogen_Label (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • Osteogen_Label_Carton (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • INFASURF_Label (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • 08_Label Carton_Invega sustenna 25 mg_V1.pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • 08_Label Carton_Invega sustenna 50 mg_V1.pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • 08_Label Carton_Invega sustenna 75 mg_V1.pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • 08_Label Carton_Invega sustenna 100 mg_V1.pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • 08_Label Carton_Invega sustenna 150 mg_V1.pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • 08_Label pre-filled syringe_Invega sustenna 25 mg_V1.pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • 08_Label pre-filled syringe_Invega sustenna 50 mg_V1.pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • 08_Label pre-filled syringe_Invega sustenna 75 mg_V1.pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • 08_Label pre-filled syringe_Invega sustenna 100 mg_V1.pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • 08_Label pre-filled syringe_Invega sustenna 150 mg_V1.pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • Crysvita 10 mg solution for injection_Label (2-2-2022).pdf (อนุมัติ 02/02/2022)
 • Crysvita 20 mg solution for injection_Label (2-2-2022).pdf (อนุมัติ 02/02/2022)
 • Crysvita 30 mg solution for injection_Label (2-2-2022).pdf (อนุมัติ 02/02/2022)
 • GEFIMAX_Label (22-3-2022).pdf (อนุมัติ 22/03/2022)
 • EQUFINA 50 MG FILM COATED TABLETS_Label (31-5-2022).pdf (อนุมัติ 31/05/2022)
 • Paracetamol B. Braun 10 mg ml solution for infusion_Label_ampoule_10 ml (7-6-2022).pdf (อนุมัติ 07/06/2022)
 • Paracetamol B. Braun 10 mg ml solution for infusion_Label_Bottle_50 ml (7-6-2022).pdf (อนุมัติ 07/06/2022)
 • Paracetamol B. Braun 10 mg ml solution for infusion_Label_Bottle_100 ml (7-6-2022).pdf (อนุมัติ 07/06/2022)
 • Paracetamol B. Braun 10 mg ml solution for infusion_Label_carton box_10 ml (7-6-2022).pdf (อนุมัติ 07/06/2022)
 • Paracetamol B. Braun 10 mg ml solution for infusion_Label_carton box_50 ml (7-6-2022).pdf (อนุมัติ 07/06/2022)
 • Paracetamol B. Braun 10 mg ml solution for infusion_Label_carton box_100 ml (7-6-2022).pdf (อนุมัติ 07/06/2022)
 • BeneFIX 250 IU_label_carton_250 (9-5-2022).pdf (อนุมัติ 09/05/2022)
 • BeneFIX 250 IU_label_vial_250 (9-5-2022).pdf (อนุมัติ 09/05/2022)
 • BeneFIX 500 IU_label_carton_500 (9-5-2022).pdf (อนุมัติ 09/05/2022)
 • BeneFIX 500 IU_label_vial_500 (9-5-2022).pdf (อนุมัติ 09/05/2022)
 • BeneFIX 1000 IU_label_carton_1000 (9-5-2022).pdf (อนุมัติ 09/05/2022)
 • BeneFIX 1000 IU_label_vial_1000 (9-5-2022).pdf (อนุมัติ 09/05/2022)
 • BeneFIX 2000 IU_label_carton_2000 (9-5-2022).pdf (อนุมัติ 09/05/2022)
 • BeneFIX 2000 IU_label_vial_2000 (9-5-2022).pdf (อนุมัติ 09/05/2022)
 • Miltear_Label (7-6-2022).pdf (อนุมัติ 07/06/2022)
 • Miltear MD_Label (7-6-2022).pdf (อนุมัติ 07/06/2022)
 • Ferrovit C_Label (31-5-2022).pdf (อนุมัติ 31/05/2022)
 • Normapro_Label (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • Bortoma_Label (22-6-2022).pdf (อนุมัติ 22/06/2022)
 • ISOPURE_Label (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • ISOKEAN_Label (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • Reblozyl 25 75 mg_Label_Carton (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • Reblozyl 25 75 mg_Label_Vial (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • Reblozyl 25 75 mg_Label_Carton (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • Reblozyl 25 75 mg_Label_Vial (1-8-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • Latoprost-T_Label (03-03-2022).pdf (อนุมัติ 03/03/2022)
 • Tylenol 8 hour_Label_ 50s_V1 (05-05-2022).pdf (อนุมัติ 05/05/2022)
 • Tylenol 8 hour_Label_10s_V1 (05-05-2022).pdf (อนุมัติ 05/05/2022)
 • Cardisol_Label (9-5-2022).pdf (อนุมัติ 09/05/2022)
 • Azadual 100_Label (22-6-2022).pdf (อนุมัติ 22/06/2022)
 • Atectura Breezhaler (125-62.5 microgram)_Label (01-08-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • Atectura Breezhaler (125-127.5 microgram)_Label (01-08-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • Atectura Breezhaler (125-260 microgram)_Label (01-08-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • Bravifo_Label (02-05-2022).pdf (อนุมัติ 02/05/2022)
 • Dasatinib Teva_Label (30-06-2022).pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • Dasatinib Teva_Label (30-06-2022).pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • Dasatinib Teva_Label (30-06-2022).pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • Dasatinib Teva_Label (30-06-2022).pdf (อนุมัติ 30/06/2022)
 • Viscross_Label (08-07-2022).pdf (อนุมัติ 08/07/2022)
 • Fuzosin 10_Label (10-08-2022).pdf (อนุมัติ 10/08/2022)
 • A- Foscid_Label (01-08-2022).pdf (อนุมัติ 01/08/2022)
 • Levisopt_Label_(29-12-2021).pdf (อนุมัติ 29/12/2021)
 • Ferrovit M_Label (29-12-2021).pdf (อนุมัติ 29/12/2021)
 • Gefitinib Alvogen 250 mg Label (14-5-2020).pdf (อนุมัติ 14/05/2020)
 • Ketromax _Label (3-4-2020).pdf (อนุมัติ 03/04/2020)
 • Ketromax_label of Carton (3-4-2020).pdf (อนุมัติ 03/04/2020)
 • Mycophenolate Teva 250_Label (30-7-2021).pdf (อนุมัติ 30/07/2021)
 • OPSUMIT_Label (27-4-2020).pdf (อนุมัติ 27/04/2020)
 • Tarivid Ophthalmic Ointment Label (29-4-2020).pdf (อนุมัติ 29/04/2020)
 • Deferasirox Teva (250 MG) Label (7-4-2020).pdf (อนุมัติ 07/04/2020)
 • CAPECITABINE TEVA Label (7-4-2020).pdf (อนุมัติ 07/04/2020)
 • EVRA Label (8-6-2020).pdf (อนุมัติ 08/06/2020)
 • EVRA Label carton (8-6-2020).pdf (อนุมัติ 08/06/2020)
 • TRANSMIG Label For Export (4-11-2021).pdf (อนุมัติ 04/11/2021)
 • ALVOSTAT 10 MG_Carton Label (28-10-2021).pdf (อนุมัติ 28/10/2021)
 • ALVOSTAT 20 MG_Carton Label (28-10-2021).pdf (อนุมัติ 28/10/2021)
 • TECFIDERA 120 MG_Label (20-10-2021).pdf (อนุมัติ 20/10/2021)
 • TECFIDERA 240 MG_Label (20-10-2021).pdf (อนุมัติ 20/10/2021)
 • LOCOA 40 MG TRANSDERMAL PATCH_Label (3-12-2020) Aluminum sachet (SFP).pdf (อนุมัติ 03/12/2020)
 • LOCOA 40 MG TRANSDERMAL PATCH_Label (3-12-2020)Unit carton (SFP).pdf (อนุมัติ 03/12/2020)
 • Lusefi 2.5 Film-coated tablet._Label (8-12-2020).pdf (อนุมัติ 08/12/2020)
 • Lusefi 5 Film-coated tablet_Label (8-12-2020).pdf (อนุมัติ 08/12/2020)
 • ABRILADA (40 mg-0.8 mL solution for injection in pre-filled pen)_Labelling - Carton - PFP (30-9-2021).pdf (อนุมัติ 30/09/2021)
 • ABRILADA (40 mg-0.8 mL solution for injection in pre-filled pen)_Labelling - PFP (30-9-2021).pdf (อนุมัติ 30/09/2021)
 • Xarator_Label Carton 10mg 30's (15-12-2020).pdf (อนุมัติ 15/12/2020)
 • Xarator_Label Carton 10mg 100's (15-12-2020).pdf (อนุมัติ 15/12/2020)
 • Xarator_Label Carton 20mg 30's (15-12-2020).pdf (อนุมัติ 15/12/2020)
 • Xarator_Label Carton 20mg 100's (15-12-2020).pdf (อนุมัติ 15/12/2020)
 • Xarator_Label Carton 40mg 30's (15-12-2020).pdf (อนุมัติ 15/12/2020)
 • Xarator_Label Carton 40mg 100s (15-12-2020).pdf (อนุมัติ 15/12/2020)
 • Xarator_Label Carton 80mg 30's (15-12-2020).pdf (อนุมัติ 15/12/2020)
 • PRISMASOL B0_Bag Label (27-4-2020).pdf (อนุมัติ 27/04/2020)
 • PRISMASOL B0_Box Label (27-4-2020).pdf (อนุมัติ 27/04/2020)
 • Lipitor 10 mg_Label Carton 30s (11-11-2020).pdf (อนุมัติ 11/11/2020)
 • Lipitor 10 mg_Label Carton 100's (11-11-2020).pdf (อนุมัติ 11/11/2020)
 • Lipitor 20 mg_Label Carton 30s (11-11-2020).pdf (อนุมัติ 11/11/2020)
 • Lipitor 40 mg_Label Carton 30's (11-11-2020).pdf (อนุมัติ 11/11/2020)
 • Lipitor 80 mg_Label Carton 30's (11-11-2020).pdf (อนุมัติ 11/11/2020)
 • ALVOSTAT 10,20 mg_Label - 10mg - Foil (16-10-2020).pdf (อนุมัติ 16/10/2020)
 • ALVOSTAT 10,20 mg_Label - 20mg - Foil (16-10-2020).pdf (อนุมัติ 16/10/2020)
 • IMATINIB 100_Label (7-4-2020).pdf (อนุมัติ 07/04/2020)
 • IMATINIB TEVA 400_Label (7-4-2020).pdf (อนุมัติ 07/04/2020)
 • Pregabalin Teva 25_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • Pregabalin Teva 50_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • Pregabalin Teva 75_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • Pregabalin Teva 150_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • COPAXONE 20 MG Pre-filled syringe_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • COPAXONE 40 MG Pre-filled pens_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • COPAXONE 40 MG Pre-filled syringe Runcorn_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • COPAXONE 40 MG Pre-filled syringe_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • COPAXONE 40 MG Pre-filled pens_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • COPAXONE 40 MG Pre-filled syringe Runcorn_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • COPAXONE 40 MG Pre-filled syringe_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • COPAXONE 40 MG Pre-filled pens_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • COPAXONE 40 MG Pre-filled syringe Runcorn_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • COPAXONE 40 MG Pre-filled syringe_Label (8-4-2020).pdf (อนุมัติ 08/04/2020)
 • ERLOTINIB TEVA 100_Label (7-4-2020).pdf (อนุมัติ 07/04/2020)
 • ERLOTINIB TEVA 150_Label (7-4-2020).pdf (อนุมัติ 07/04/2020)
 • FLUTEROL 250,500 MCG.50 MCG_Label (27-5-2020).pdf (อนุมัติ 27/05/2020)
 • FLUTEROL 250,500 MCG.50 MCG_Label (27-5-2020).pdf (อนุมัติ 27/05/2020)
 • TRANCELTEAR_Label 0.3 ml (15-5-2022).pdf (อนุมัติ 15/05/2022)
 • TRANCELTEAR_Label 0.8 ml (15-5-2022).pdf (อนุมัติ 15/05/2022)
 • Other_Carton_Ozempic 0.25 mg (2-2-2023).pdf (อนุมัติ 02/02/2023)
 • Other_Carton_Ozempic 0.5 mg (2-2-2023).pdf (อนุมัติ 02/02/2023)
 • Other_Carton_Ozempic 1 mg (2-2-2023).pdf (อนุมัติ 02/02/2023)
 • Saxenda_carton_3x3ml (31-1-2023).pdf (อนุมัติ 31/01/2023)
 • Saxenda_label (17-01-2018).pdf (อนุมัติ 17/01/2018)
 • FIASP®FLEXTOUCH®_Carton site USA (02-12-2022).pdf (อนุมัติ 02/12/2022)
 • FIASP®FLEXTOUCH®_Pen label site USA (02-12-2022).pdf (อนุมัติ 02/12/2022)
 • Xultophy_Pen label site USA (02-06-2022).pdf (อนุมัติ 02/06/2022)
 • Xultophy_Carton site USA (10-08-2022).pdf (อนุมัติ 10/08/2022)
 • Xultophy_Carton site Denmark (10-08-2022).pdf (อนุมัติ 10/08/2022)
 • Biktarvy_Mock-up - Carton (9-2-2023).pdf (อนุมัติ 09/02/2023)
 • Biktarvy_Mock-up - Label (9-2-2023).pdf (อนุมัติ 09/02/2023)
 • Tafinlar ( Capsules 50 mg)_Label (14-2-2023).pdf (อนุมัติ 14/02/2023)
 • Tafinlar 75mg_Label (14-2-2023).pdf (อนุมัติ 14/02/2023)
 • ANDASON_Label (14-2-2023).pdf (อนุมัติ 14/02/2023)
 • TENOXICAM SYMGENS_Label (16-2-2023).pdf (อนุมัติ 16/02/2023)
 • AZITHROMYCIN CAPSULE 250 MG_Label (16-2-2023).pdf (อนุมัติ 16/02/2023)
 • Medi-Alpha 0.25 Label (17-12-2021).pdf (อนุมัติ 17/12/2021)