รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อสารสำคัญ :
abemaciclib
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
เวอซีนิโอ (50 มก.)
รหัสกลุ่มยา ATC :
L01EF030000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
VERZENIO (50 MG)
เลขทะเบียน :
1C 15080/63(NC)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM-COATED TABLET
ความแรง :
50 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
LILLY DEL CARIBE, INC.
ประเทศผู้ผลิต :
Puerto Rico, Commonwealth of, USA
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
บัญชียา :
ฉลากยา :
  • Verzenio (50 mg)_Label (1-5-2020).pdf (อนุมัติ 01/05/2020)
เอกสารกำกับยา (สำหรับประชาชน) :
  • Verzenio (50 mg)_PIL (1-5-2020).pdf(อนุมัติ 01/05/2020)
เอกสารกำกับยา (สำหรับแพทย์) :
  • Verzenio (50 mg)_SmPC (1-5-2020).pdf(อนุมัติ 01/05/2020)
ประวัติขึ้นทะเบียนยา :
  • Verzenio (50 mg)_ประวัติทะเบียนยา (1-5-2020).pdf(อนุมัติ 01/05/2020)
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)