ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • ,,,
  • จำนวน
  • 16,504
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : abrocitinib
ชื่อทางการค้า : CIBINQO 50 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15110/65(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abrocitinib
ชื่อทางการค้า : CIBINQO 100 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15111/65(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abrocitinib
ชื่อทางการค้า : CIBINQO 200 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15112/65(NC)


ชื่อสารสำคัญ : Absorbable aescin
ชื่อทางการค้า : REPACIN F.C. TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ฐิติรัตน์สานนท์ จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 20/64


ชื่อสารสำคัญ : Absorbable aescin
ชื่อทางการค้า : REPARIL-DRAGEES
รูปแบบ : enteric-coated tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 140/53


ชื่อสารสำคัญ : Absorbable aescin
ชื่อทางการค้า : M-WIXA
รูปแบบ : enteric-coated tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 36/67


ชื่อสารสำคัญ : Acacia
ชื่อทางการค้า : ALLERGENIC EXTRACT (ACACIA)
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 50 mg/1ml
ผู้รับอนุญาต : แอลเลอร์เทค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 27/41(N)


ชื่อสารสำคัญ : acalabrutinib
ชื่อทางการค้า : CALQUENCE
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)
เลขทะเบียน : 1C 15111/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : acarbose
ชื่อทางการค้า : GLUCOBAY
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 82/55(N)


ชื่อสารสำคัญ : acarbose
ชื่อทางการค้า : GLUCOBAY 50
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 83/55(N)


ชื่อสารสำคัญ : aceclofenac
ชื่อทางการค้า : AIRTAL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15041/65(NC)


ชื่อสารสำคัญ : acemetacin
ชื่อทางการค้า : ACEO CAPSULES RETARD 90 MG
รูปแบบ : SR capsule
ความแรง : 90 mg
ผู้รับอนุญาต : อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 9/52(N)