รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
Acacia
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
V01AA200101
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ALLERGENIC EXTRACT (ACACIA)
เลขทะเบียน :
1C 27/41(N)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
solutions for injections or infusions
รูปแบบตามทะเบียน :
STERILE SOLUTION
ความแรง :
50 mg/1ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ALK- ABELLO, INC.
ประเทศผู้ผลิต :
United States of America
ชื่อผู้รับอนุญาต :
แอลเลอร์เทค จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)