ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • ,,,
  • จำนวน
  • 15,314
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : abacavir
ชื่อทางการค้า : ABACAVIR GPO
รูปแบบ : oral solution
ความแรง : 100 mg/5 ml
ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 59/62(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abacavir
ชื่อทางการค้า : ABACAVIR GPO (300 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 33/59(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abacavir
ชื่อทางการค้า : ABACAVIR SULFATE TABLETS 300 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : ซาย ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 30/55(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abacavir
ชื่อทางการค้า : ZIAGENAVIR (TABLETS 300 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 121/58(N)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (50 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15067/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (100 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15068/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (150 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 150 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15069/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (200 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15070/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ABIRATRED
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 36/62(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ABIRATERONE SANDOZ (500 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง :
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แซนดอส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 62/66(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ABIRATERONE SANDOZ (250 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง :
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แซนดอส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 75/66(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ABIRATERONE 500 EURODRUG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15009/67(NG)