รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
Absorbable aescin
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
C05CA000101
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
REPACIN F.C. TABLETS
เลขทะเบียน :
1C 20/64
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM-COATED TABLET
ความแรง :
20 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ROYAL CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ประเทศผู้ผลิต :
Taiwan, TWN
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บริษัท ฐิติรัตน์สานนท์ จำกัด
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)