รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
acalabrutinib
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
รหัสกลุ่มยา ATC :
L01EL020000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
CALQUENCE
เลขทะเบียน :
1C 15111/64(NC)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
capsule
รูปแบบตามทะเบียน :
CAPSULE, HARD
ความแรง :
100 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ASTRAZENECA AB
ประเทศผู้ผลิต :
Kingdom of Sweden
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)
บัญชียา :
ฉลากยา :
  • CALQUENCE_Label (2-7-2021).pdf (อนุมัติ 02/07/2021)
เอกสารกำกับยา (สำหรับประชาชน) :
  • CALQUENCE_PIL (2-7-2021).pdf(อนุมัติ 02/07/2021)
เอกสารกำกับยา (สำหรับแพทย์) :
  • CALQUENCE_SPC (2-7-2021).pdf(อนุมัติ 02/07/2021)
ประวัติขึ้นทะเบียนยา :
  • CALQUENCE_ประวัติทะเบียนยา (2-7-2021).pdf(อนุมัติ 02/07/2021)
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)