รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
acemetacin
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
M01AB110000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ACEO CAPSULES RETARD 90 MG
เลขทะเบียน :
1C 9/52(N)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
SR capsule
รูปแบบตามทะเบียน :
SUSTAINED RELEASE CAPSULE
ความแรง :
90 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
U CHU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
ประเทศผู้ผลิต :
Territory not internationally recognised as state
ชื่อผู้รับอนุญาต :
อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acemetacin SR cap 90 mg 1 แคปซูล 14.45

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559