รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
aceclofenac
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
แอร์ทาล
รหัสกลุ่มยา ATC :
M01AB160000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
AIRTAL
เลขทะเบียน :
1C 15041/65(NC)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM-COATED TABLET
ความแรง :
100 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ALMIRALL SA
ประเทศผู้ผลิต :
Spain
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)