รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
Absorbable aescin
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
เอ็ม-วิซ่า
รหัสกลุ่มยา ATC :
C05CA000101
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
M-WIXA
เลขทะเบียน :
1A 36/67
รูปแบบจัดกลุ่ม :
enteric-coated tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
GASTRO-RESISTANT TABLET
ความแรง :
20 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)