ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • ,,,
  • จำนวน
  • 16,504
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (200 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15070/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ABIRATRED
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 36/62(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ABIRATERONE TEVA
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15112/62(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ABIRATERONE SANDOZ (500 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง :
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แซนดอส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 62/66(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ABIRATERONE SANDOZ (250 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง :
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แซนดอส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 75/66(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ABIRATERONE 500 EURODRUG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15009/67(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : AIZETERON 250
รูปแบบ : tablet
ความแรง :
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ฐิติรัตน์สานนท์ จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 78/66(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ZYTIGA (ABIRATERONE ACETATE) 250 MG TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 88/56(N)
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ZYTIGA 500 MG (FILM-COATED TABLETS)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 15062/61(N)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ABIRATERONE 250 EURODRUG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15119/65(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ZYTIGA (ABIRATERONE ACETATE) 250 MG TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15069/63(N)
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : BIRATO 250
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน : 1C 15226/65(NG)