รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
abrocitinib
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
รหัสกลุ่มยา ATC :
D11AH080000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
CIBINQO 100 MG
เลขทะเบียน :
1C 15111/65(NC)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM-COATED TABLET
ความแรง :
100 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH
ประเทศผู้ผลิต :
Federal Republic of Germany
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บัญชียา :
ฉลากยา :
  • Cibinqo 100 mg_Label (30-9-2022).pdf (อนุมัติ 30/09/2022)
เอกสารกำกับยา (สำหรับประชาชน) :
  • Cibinqo 100 mg_1C 15111-65(NC)_pil_04-03-2567.pdf®(อนุมัติ 04/03/2024)
เอกสารกำกับยา (สำหรับแพทย์) :
  • Cibinqo 100 mg_1C 15111-65(NC)_pl-en_04-03-2567.pdf®(อนุมัติ 04/03/2024)
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)