รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
abiraterone acetate
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
L02BX039901
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ZYTIGA (ABIRATERONE ACETATE) 250 MG TABLETS
เลขทะเบียน :
1C 88/56(N)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรง :
250 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
PATHEON INC.
ประเทศผู้ผลิต :
Canada
ชื่อผู้รับอนุญาต :
แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ฉลากยา :
  • ZYTIGA_Tablet_250 mg_1C 88_56 (N)_Bottle label_21-Nov-2018.pdf® (อนุมัติ 21/11/2018)
  • ZYTIGA_Tablet_250 mg_1C 88_56 (N)_Carton label_21-Nov-2018.pdf® (อนุมัติ 21/11/2018)
เอกสารกำกับยา (สำหรับประชาชน) :
  • ZYTIGA_Tablet_250 mg_1C 88_56 (N)_PIL-User_16-02-2024.pdf®(อนุมัติ 16/02/2024)
  • ZYTIGA_Tablet_250 mg_1C 88_56 (N)_PIL-EN_16-02-2024.pdf®(อนุมัติ 16/02/2024)
  • ZYTIGA_Tablet_250 mg_1C 88_56 (N)_PIL-TH_16-02-2024.pdf®(อนุมัติ 16/02/2024)
เอกสารกำกับยา (สำหรับแพทย์) :
  • ZYTIGA_Tablet_250 mg_1C 88_56 (N)_SmPC_16-02-2024.pdf®(อนุมัติ 16/02/2024)
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Abiraterone acetate tab 250 mg 1 เม็ด 610

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559