รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
abiraterone acetate
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
L02BX039901
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
AIZETERON 250
เลขทะเบียน :
1C 78/66(NG)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
TABLET
ความแรง :
250 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
AIZANT DRUG RESEARCH SOLUTIONS PVT. LTD.
ประเทศผู้ผลิต :
Republic of India
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บริษัท ฐิติรัตน์สานนท์ จำกัด
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Abiraterone acetate tab 250 mg 1 เม็ด 610

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559