ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • ,,,
  • จำนวน
  • 15,313
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : MUCOCIL
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 235/31
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : SALAD
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 412/31


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : MYSOVEN GRANULES
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 1228/31


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : FLUCACIL
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 567/36


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : MUCIL GRANULES
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : ที.โอ.ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 538/39


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : CYSMUCIL
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 570/41


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : MUCO - SEA
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : ซีฟาม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 616/43


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : ACETIN
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 783/43


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : Q - FLO 100
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1112/43


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : FLEMEX - AC
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 285/44


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : MUCOLISE GRANULES
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 514/44


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : SIMUCIN 100
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : สยามเภสัช จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 111/47