ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • ,,,
  • จำนวน
  • 16,504
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (STANDARDIZED)
ชื่อทางการค้า : ALLERVACTEST HDM-DP
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 10,000 AU/1 ml
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 15021/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (STANDARDIZED)
ชื่อทางการค้า : ALLERVAC HDM-DP
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 10,000 AU/1 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 15085/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก DOG HAIR (CANIS FAMILIARIS)
ชื่อทางการค้า : ALLERVACTEST DOG
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 0.05 g/1ml
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 15035/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : สารสกัดหญ้าดอกขาว
ชื่อทางการค้า : -
รูปแบบ : lozenge
ความแรง : 450 mg
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 2/60(H)
ยาคล้ายกัน : 311