ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • ,,,
  • จำนวน
  • 15,313
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : zoledronic acid
ชื่อทางการค้า : ZOLASTA
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 4 mg/5 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แอคคอร์ด เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 27/63(NG)


ชื่อสารสำคัญ : zoledronic acid
ชื่อทางการค้า : ZOLENACID
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 5 mg/100 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 12/63(NG)


ชื่อสารสำคัญ : zoledronic acid
ชื่อทางการค้า : ZOLTERO
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 4 mg/5 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แคมเบอร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 46/65(NG)


ชื่อสารสำคัญ : zoledronic acid
ชื่อทางการค้า : OSTEOGEN
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 5 mg/100 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15136/65(N)


ชื่อสารสำคัญ : zonisamide
ชื่อทางการค้า : ZONEGRAN (TABLETS 100 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1B 3/58(N)
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : zonisamide
ชื่อทางการค้า : ZONEGRAN (TABLETS 100 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 137/56(N)
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก CAT HAIR (FELIS COTUS)
ชื่อทางการค้า : ALLERVACTEST CAT
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 10,000 AU/1 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 15034/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก DERMATOPHAGOIDES FARINAE (STANDARDIZED)
ชื่อทางการค้า : ALLERVACTEST HDM-DF
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 10,000 AU/1 ml
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 15022/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก DERMATOPHAGOIDES FARINAE (STANDARDIZED)
ชื่อทางการค้า : ALLERVAC HDM-DF
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 10,000 AU/1 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 15084/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (STANDARDIZED)
ชื่อทางการค้า : ALLERVACTEST HDM-DP
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 10,000 AU/1 ml
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 15021/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (STANDARDIZED)
ชื่อทางการค้า : ALLERVAC HDM-DP
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 10,000 AU/1 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 15085/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก DOG HAIR (CANIS FAMILIARIS)
ชื่อทางการค้า : ALLERVACTEST DOG
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 0.05 g/1ml
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 15035/62(NBC)