ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • W
  • จำนวน
  • 43
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Isophane insulin
ชื่อทางการค้า : WINSULIN-N
รูปแบบ : suspensions for injections or infusions
ความแรง : 100 iu/1ml
ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 13/58(B)


ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Biphasic isophane insulin
ชื่อทางการค้า : WINSULIN-30/70
รูปแบบ : suspensions for injections or infusions
ความแรง : 100 iu/1ml
ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 12/58(B)


ชื่อสารสำคัญ : multivitamins and other minerals, incl. combinations
ชื่อทางการค้า : WOMEN' S DAILY
รูปแบบ : tablet
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา
เลขทะเบียน : 2A 258/43


ชื่อสารสำคัญ : Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
ชื่อทางการค้า : WELOBION
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 MG+200 MG+200 MCG
ผู้รับอนุญาต : สหการโอสถ (1996) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 36/50


ชื่อสารสำคัญ : clindamycin phosphate
ชื่อทางการค้า : W CLINDAMYCIN
รูปแบบ : topical solution
ความแรง : 1 gm/100 ml
ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด , บริษัทห้างขายยา
เลขทะเบียน : 1A 125/58