ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • W
  • จำนวน
  • 43
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : glucosamine
ชื่อทางการค้า : WARUT-SAMINE 1500 POWDER (LEMON)
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 1500 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 119/58


ชื่อสารสำคัญ : methyl salicylate+menthol+camphor+eucalyptus oil+peppermint oil
ชื่อทางการค้า : WHITE MONKEY HOLDING PEACH BALM
รูปแบบ : ointment
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : ตราลิงถือลูกท้อ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 73/37


ชื่อสารสำคัญ : methyl salicylate+menthol+camphor+eucalyptus oil+peppermint oil+borneol
ชื่อทางการค้า : WINPEX
รูปแบบ : inhaler
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 2A 96/55


ชื่อสารสำคัญ : methyl salicylate+menthol+camphor+eucalyptus oil+peppermint oil+lavender oil
ชื่อทางการค้า : WHITE FLOWER EMBROCATION
รูปแบบ : oil solution
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : จีนฮั่วเฮง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 49/46


ชื่อสารสำคัญ : menthol+peppermint oil
ชื่อทางการค้า : WHITE SIANG PURE OIL
รูปแบบ : oil solution
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : เบอร์แทรม เคมิคอล (1982) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 227/44