ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • B
  • จำนวน
  • 817
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : BRYGEL SS
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (145.35 MG+100 MG)/5 ML
ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 105/51


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : BRYGEL BRYWOOD
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (145.35 MG+100 MG)/5 ML
ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 111/55


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : BRYGEL
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (570 MG+300 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 215/27


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : BRYGEL-NS
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (570 MG+300 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 99/41


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : BOWA GEL
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (960 MG+330 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 25/49
ยาคล้ายกัน : 1