ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • B
  • จำนวน
  • 817
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : BURAJEL A.M.
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 MG+250 MG
ผู้รับอนุญาต : บูรพาโอสถ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 59/37


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : BRYGEL 33 BRYWOOD
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 306 MG+150 MG
ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 55/36


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : BRYGEL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 MG+150 MG
ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 143/51


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : BRYGEL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 MG+150 MG
ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 26/54


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : BRYGEL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 MG+150 MG
ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 27/54