ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • W
  • จำนวน
  • 43
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : pneumococcus, purified polysaccharides antigen conjugated
ชื่อทางการค้า : WEUPHORIA
รูปแบบ : suspensions for injections or infusions
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
เลขทะเบียน : 2C 5/66(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : bupropion
ชื่อทางการค้า : WELLBUTRIN XL (24 HOUR) 150 MG
รูปแบบ : SR tablet
ความแรง : 150 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 5/66(N)
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : bupropion
ชื่อทางการค้า : WELLBUTRIN XL (24 HOUR) 300 MG
รูปแบบ : SR tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 6/66(N)
ยาคล้ายกัน : 1