ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • J
  • จำนวน
  • 61
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : gefitinib
ชื่อทางการค้า : JERISTRED 250 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 26/67(NG)