รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ชื่อสารสำคัญ :
metronidazole+miconazole
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
นีโอ-เพโนทราน ฟอร์ท
รหัสกลุ่มยา ATC :
G01AF200102
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
NEO-PENOTRAN FORTE
เลขทะเบียน :
2C 6/59
รูปแบบจัดกลุ่ม :
vaginal tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
VAGINAL SUPPOSITORIES
ความแรง :
750 MG+200 MG

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
INTERPHIL LABORATORIES, INC.
ประเทศผู้ผลิต :
Philippines
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา