รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม NTIP กองวัณโรค

 • รหัสหน่วยงาน : 11686
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลบางโพ
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตบางซื่อ
  ตำบล : บางซื่อ
 • รหัสหน่วยงาน : 10697
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลพุทธโสธร
  ประเภทหน่วยงาน : 05-โรงพยาบาลศูนย์
  จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
  อำเภอ : เมืองฉะเชิงเทรา
  ตำบล : หน้าเมือง
 • รหัสหน่วยงาน : 11548
  โรงพยาบาล : กรุงเทพคริสเตียน,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10 ศูนย์วิชาการ
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตบางรัก
  ตำบล : สุริยวงศ์
 • รหัสหน่วยงาน : 11964
  โรงพยาบาล : กรุงเทพจุรีเวช,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : ร้อยเอ็ด
  อำเภอ : เมืองร้อยเอ็ด
  ตำบล : ในเมือง
 • รหัสหน่วยงาน : 12184
  โรงพยาบาล : กรุงเทพภูเก็ต,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : ภูเก็ต
  อำเภอ : เมืองภูเก็ต
  ตำบล : ตลาดใหญ่
 • รหัสหน่วยงาน : 11537
  โรงพยาบาล : กลาง,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
  ตำบล : ป้อมปราบ
 • รหัสหน่วยงาน : 11468
  โรงพยาบาล : กลางกรมราชทัณฑ์,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตจตุจักร
  ตำบล : ลาดยาว
 • รหัสหน่วยงาน : 11583
  โรงพยาบาล : กล้วยน้ำไท,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตพระโขนง
  ตำบล : -
 • รหัสหน่วยงาน : 13689
  โรงพยาบาล : กันตารัติ อุทิศ,ศูนย์บริการสาธารณสุข46
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตลาดกระบัง
  ตำบล : ลาดกระบัง
 • รหัสหน่วยงาน : 13779
  โรงพยาบาล : คณะแพทย์ศาสตร์ สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,โรงพยาบาล
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : สงขลา
  อำเภอ : เมืองสงขลา
  ตำบล : พะวง