รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อสารสำคัญ :
chloroquine phosphate
รหัสยา 24 หลัก :
100241000004293220181634
ชื่อการค้า (ไทย) :
คลอโรควิน ฟอสเฟต แคปซูล 250 มก.
รหัสกลุ่มยา ATC :
P01BA019901
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
CHLOROQUINE PHOSPHATE CAPSULE
เลขทะเบียน :
1A 190/47
รูปแบบจัดกลุ่ม :
capsule
รูปแบบตามทะเบียน :
CAPSULE HARD
ความแรง :
250 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
แหลมทองการแพทย์ จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Chloroquine phosphate tab 250 mg 1000 441.91

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559