รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
phenyl salicylate+menthol
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ยาธาตุน้ำขาว ตรากระต่ายบิน
รหัสกลุ่มยา ATC :
A07XA000108
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
FLYING RABBIT MIST SALOL ET MENTHOL
เลขทะเบียน :
2A 9/63
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral suspension
รูปแบบตามทะเบียน :
ORAL SUSPENSION
ความแรง :
(2 G+0.156 G)/100 ML

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด
บัญชียา :
ยาที่คล้ายกัน

1. FLYING RABBIT MIST SALOL ET MENTHOL CHOCOLATE MINT FLAVOR
2. FLYING RABBIT MIST SALOL ET MENTHOL (ORAL SUSPENSION) (SALOL 2 G/100 ML, MENTHOL 0.176 G/100 ML, ANI
เอกสารกำกับยา (สำหรับประชาชน) :
  • FLYING RABBIT MIST SALOL ET MENTHOL_Oral suspension_(2 G+0.156 G)-100 ML_2A 9-63_PIL_11-04-2567.pdf(อนุมัติ 11/04/2024)
เอกสารกำกับยา (สำหรับแพทย์) :
  • FLYING RABBIT MIST SALOL ET MENTHOL_Oral suspension_(2 G+0.156 G)-100 ML_2A 9-63_PI_09-03-2566.pdf(อนุมัติ 09/03/2023)
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)