นโยบายแห่งชาติด้านยา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเข้าถึงยา

ไฟล์แนบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ไฟล์แนบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอุตสาหรกรรมยา

ไฟล์แนบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการควบคุมยา

ไฟล์แนบ