ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 พ.ย. 65 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 พ.ย. 65

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด และ download ประกาศดังกล่าวได้ทาง link ด้านล่างนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ ปัจจุบันประกาศทั้ง 2 ฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_news_detail/index/310 และ http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_news_detail/index/311

จำนวนผู้เข้าชม ภาพจาก Freepik

2022-11-30 09:29:26

ไฟล์แนบ

1. ประกาศฯ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พศ 2565 (ฉบับที่ 2) พศ 2565.pdf
2. ประกาศฯ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรค COVID-19 พศ 2565.pdf