รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม NTIP กองวัณโรค

 • รหัสหน่วยงาน : 13705
  โรงพยาบาล : ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา,ศูนย์บริการสาธารณสุข62
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตภาษีเจริญ
  ตำบล : บางแค
 • รหัสหน่วยงาน : 11539
  โรงพยาบาล : ตากสิน,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตคลองสาน
  ตำบล : คลองสาน
 • รหัสหน่วยงาน : 14173
  โรงพยาบาล : ตำรวจ, วิทยาลัยพยาบาล
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตปทุมวัน
  ตำบล : ปทุมวัน
 • รหัสหน่วยงาน : 13687
  โรงพยาบาล : ถนอม ทองสิมา,ศูนย์บริการสาธารณสุข42
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตบางขุนเทียน
  ตำบล : ท่าข้าม
 • รหัสหน่วยงาน : 11477
  โรงพยาบาล : ทหารผ่านศึก,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตพญาไท
  ตำบล : สามเสนใน
 • รหัสหน่วยงาน : 12188
  โรงพยาบาล : ทักษิณ,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
  อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
  ตำบล : ตลาด
 • รหัสหน่วยงาน : 13699
  โรงพยาบาล : ทับเจริญ,ศูนย์บริการสาธารณสุข56
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตบึงกุ่ม
  ตำบล : คลองกุ่ม
 • รหัสหน่วยงาน : 13697
  โรงพยาบาล : ทัศน์เอี่ยม,ศูนย์บริการสาธารณสุข54
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตราษฎร์บูรณะ
  ตำบล : -
 • รหัสหน่วยงาน : 13702
  โรงพยาบาล : ทุ่งครุ,ศูนย์บริการสาธารณสุข59
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตราษฎร์บูรณะ
  ตำบล : -
 • รหัสหน่วยงาน : 13696
  โรงพยาบาล : ทุ่งสองห้อง,ศูนย์บริการสาธารณสุข53
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตดอนเมือง
  ตำบล : -