รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม NTIP กองวัณโรค

 • รหัสหน่วยงาน : 11509
  โรงพยาบาล : ค่ายพิชัยดาบหัก,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : อุตรดิตถ์
  อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์
  ตำบล : ท่าเสา
 • รหัสหน่วยงาน : 11523
  โรงพยาบาล : ค่ายวชิราวุธ,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  อำเภอ : เมืองนครศรีธรรมราช
  ตำบล : ปากพูน
 • รหัสหน่วยงาน : 11517
  โรงพยาบาล : ค่ายสมเด็จพระนเรศวร,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : พิษณุโลก
  อำเภอ : เมืองพิษณุโลก
  ตำบล : บ้านคลอง
 • รหัสหน่วยงาน : 11496
  โรงพยาบาล : ค่ายสรรพสิทธิประสงค์,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 12-โรงพยาบาล นอก สธ.
  จังหวัด : อุบลราชธานี
  อำเภอ : วารินชำราบ
  ตำบล : แสนสุข
 • รหัสหน่วยงาน : 11492
  โรงพยาบาล : ค่ายสุรนารี นครราชสีมา,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : นครราชสีมา
  อำเภอ : เมืองนครราชสีมา
  ตำบล : หนองไผ่ล้อม
 • รหัสหน่วยงาน : 11512
  โรงพยาบาล : ค่ายสุรศักดิ์มนตรี,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10 ศูนย์วิชาการ
  จังหวัด : ลำปาง
  อำเภอ : เมืองลำปาง
  ตำบล : พิชัย
 • รหัสหน่วยงาน : 11510
  โรงพยาบาล : ค่ายสุริยพงษ์,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10 ศูนย์วิชาการ
  จังหวัด : น่าน
  อำเภอ : เมืองน่าน
  ตำบล : ในเวียง
 • รหัสหน่วยงาน : 13672
  โรงพยาบาล : จันทร์ฉิมไพบูลย์,ศูนย์บริการสาธารณสุข27
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตธนบุรี
  ตำบล : บางยี่เรือ
 • รหัสหน่วยงาน : 13657
  โรงพยาบาล : จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ,ศูนย์บริการสาธารณสุข12
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตบางคอแหลม
  ตำบล : บางโคล่
 • รหัสหน่วยงาน : 11766
  โรงพยาบาล : จุฬารัตน์ 5,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : สมุทรปราการ
  อำเภอ : บางเสาธง
  ตำบล : บางเสาธง