รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม NTIP กองวัณโรค

 • รหัสหน่วยงาน : 11428
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลไม้แก่น
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ปัตตานี
  อำเภอ : ไม้แก่น
  ตำบล : ไทรทอง
 • รหัสหน่วยงาน : 21984
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
  ประเภทหน่วยงาน : 06-โรงพยาบาลทั่วไป
  จังหวัด : อุบลราชธานี
  อำเภอ : เมืองอุบลราชธานี
  ตำบล : ไร่น้อย
 • รหัสหน่วยงาน : 13658
  โรงพยาบาล : ไมตรีวานิช,ศูนย์บริการสาธารณสุข13
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตสัมพันธวงศ์
  ตำบล : จักรวรรดิ