รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม NTIP กองวัณโรค

 • รหัสหน่วยงาน : 13780
  โรงพยาบาล : คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : เชียงใหม่
  อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
  ตำบล : ศรีภูมิ
 • รหัสหน่วยงาน : 11535
  โรงพยาบาล : คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตดุสิต
  ตำบล : วชิรพยาบาล
 • รหัสหน่วยงาน : 13690
  โรงพยาบาล : คลองขวาง,ศูนย์บริการสาธารณสุข47
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตภาษีเจริญ
  ตำบล : คลองขวาง
 • รหัสหน่วยงาน : 11626
  โรงพยาบาล : คลองตัน,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตห้วยขวาง
  ตำบล : บางกะปิ
 • รหัสหน่วยงาน : 22455
  โรงพยาบาล : คลองสามวา ศูนย์บริการสาธารณสุข 64
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตคลองสามวา
  ตำบล : บางชัน
 • รหัสหน่วยงาน : 13686
  โรงพยาบาล : คลองเตย,ศูนย์บริการสาธารณสุข41
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตคลองเตย
  ตำบล : คลองเตย
 • รหัสหน่วยงาน : 22525
  โรงพยาบาล : คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตวังทองหลาง
  ตำบล : วังทองหลาง
 • รหัสหน่วยงาน : 11697
  โรงพยาบาล : คามิลเลียน,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10 ศูนย์วิชาการ
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตคลองเตย
  ตำบล : คลองตัน
 • รหัสหน่วยงาน : 11513
  โรงพยาบาล : ค่ายจิรประวัติ,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : นครสวรรค์
  อำเภอ : เมืองนครสวรรค์
  ตำบล : นครสวรรค์ออก
 • รหัสหน่วยงาน : 11501
  โรงพยาบาล : ค่ายประจักษ์ศิลปาคม,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10 ศูนย์วิชาการ
  จังหวัด : อุดรธานี
  อำเภอ : เมืองอุดรธานี
  ตำบล : หนองขอนกว้าง