ตาไว รู้ทันภัยสุขภาพ

    คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รวมกับ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา  (กพย.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.), และ บริษัท มีดี ดิจิทัล จำกัด  พัฒนาเครื่องมือที่ชื่อ TaWai for Health  เพื่อรับรายงานรวบรวมปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพและโฆษณาผิดกฏหมาย โดยเครือข่ายภาคประชาชน สร้างกลไกการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพในชุมชนอย่างใกล้ชิด  โดยมีเภสัชกรประจำอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบรายงานและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนและภาครัฐ เปิดบทบาทเภสัชกรในการทำงานเชิงรุก เพื่อความปลอดภัยของประชาชน  และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม

    ปัจจุบันนี้ได้มีการนำร่องใช้งานในเขตบริการสุขภาพที่ 10 และ 12 นอกจากนี้ทีมผู้พัฒนาได้นำข้อมูลที่พบเจอปัญหาในพื้นที่มาสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกด้วย โดยเผยแพร่ผ่าน facebook “ตาไว รู้ทันภัยสุขภาพ” มาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมงานตาไวผ่านช่องทางนี้