แอปพลิเคชัน RDU รู้เรื่องยา

คำอธิบาย

    แอปพลิเคชันให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างรอบรู้ในยุคดิจิทัล ด้วยการค้นหารายการยา และ scan QR Code บนหน้าซองยา เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการบันทึกข้อมูลยาของตน สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาและองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ รวมถึงสามารถค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพได้ พัฒนาโดยเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับ App Store

Scan QR Code

หรือ กดเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับ Google Play

Scan QR Code

หรือ กดเพื่อดาวน์โหลด

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

 

สแตนดี้ประชาสัมพันธ์

กำลังดำเนินการ

 

คลิปประชาสัมพันธ์

RDU Mobile Appilcation - คลิปวีดีโอแนะนำแอปพลิเคชั่น RDU ค้นหาข้อมูลยา การใช้ยาที่ถูกต้องสมเหตุผล


แอพพลิเคชั่น RDU เพิ่มความปลอดภัยการใช้ยา (9 ม.ค. 60) - รายงานพิเศษ : แอพพลิเคชั่น RDU เพิ่มความปลอดภัยการใช้ยา ทางช่อง TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16


ตรวจสอบข้อมูลยา ผ่านแอปพลิเคชัน RDU (10 ม.ค. 60) - รายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส