คำคม/คำกลอนดีๆจากน้องพี่ RDU

    เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

ขอทุกก้าวพร้อมๆกันโลกสั่นไหว

    มือส่งมือช่วยสื่อสารใจถึงใจ

ลดการใช้ยาพรํ่าเพรื่อเพื่อคนไทย

         By AreeBurapa

 

    รณรงค์ RDU ก็รู้ว่า

พื้นพสุธา สะเทือน เลื่อนสั่นไหว

    แม้ดวงดาว เฝ้าดู ยังรู้ใจ

อวยพรให้ สิ่งที่ทำ สำเร็จเอย

                 By กำพล กาญจโนภาศ

 

    ถึงเวลา RDU กู่ก้องฟ้า

ไทยทั่วหล้า ใช้ยาดี มีเหตุผล

    ลดปัญหา เชื้อดื้อยา พาอับจน

เราทุกคน ใช้ยาเป็น เน้นปลอดภัย

                   By SufyanLateh

 

    R-D-U  we all do  together

ร่วมใช้ยา อย่า over เกินเหตุผล

    ยึด evidence เป็นหลัก ประจักษ์ตน

เสริมพลัง สร้างคน รู้ทันยา

                      By SufyanLateh