รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อสารสำคัญ :
covid-19 vaccines (COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified))
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
โคเมอร์เนตี
รหัสกลุ่มยา ATC :
J07BX030106
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
COMIRNATY
เลขทะเบียน :
2C 8/66(NBC)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
concentrate for dispersion for injection
รูปแบบตามทะเบียน :
DISPERSION FOR INJECTION
ความแรง :
30 mcg/1 dose (0.3 ml)

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV
ประเทศผู้ผลิต :
Kingdom of Belgium
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บัญชียา :
เอกสารกำกับยา (สำหรับประชาชน) :
  • Comirnaty_sol for inj_10 mcg_2C 8-66 NBC_PIL_21 Feb 2024.pdf(อนุมัติ 21/02/2024)
  • Comirnaty_sol for inj_30 mcg_2C 8-66 NBC_PIL_21 Feb 2024.pdf(อนุมัติ 21/02/2024)
เอกสารกำกับยา (สำหรับแพทย์) :
  • Comirnaty_sol for inj_10 mcg_2C 8-66 NBC_SmPC_21 Feb 2024.pdf(อนุมัติ 21/02/2024)
  • Comirnaty_sol for inj_30 mcg_2C 8-66 NBC_SmPC_21 Feb 2024.pdf(อนุมัติ 21/02/2024)
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)