รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
cetalkonium chloride+choline salicylate
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AD110106
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
BONJELA
เลขทะเบียน :
2C 67/42
รูปแบบจัดกลุ่ม :
gel
รูปแบบตามทะเบียน :
GEL
ความแรง :
(8.7 G+0.01 G)/100 G

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED
ประเทศผู้ผลิต :
United Kingdom
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)