รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
aluminium hydroxide+fish bone
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
วีลิน
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AX000501
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
WELIN
เลขทะเบียน :
2A 908/29
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรง :
300 MG+200 MG

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)