รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อสารสำคัญ :
covid-19 vaccines (COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified))
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
โคเมอร์เนตี
รหัสกลุ่มยา ATC :
J07BX030106
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
Comirnaty
เลขทะเบียน :
1C 8/64(NBC)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
concentrate for dispersion for injection
รูปแบบตามทะเบียน :
CONCENTRATE FOR DISPERSION FOR INJECTION
ความแรง :
30 mcg/1 dose (0.3 ml)

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV
ประเทศผู้ผลิต :
Kingdom of Belgium
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บัญชียา :
เอกสารกำกับยา (สำหรับประชาชน) :
  • Comirnaty_conc for disp for inj_3 mcg_1C 8-64 NBC_PIL_17-12-2566.pdf(อนุมัติ 17/12/2023)
  • Comirnaty_sol for inj_10 mcg_1C 8-64 NBC_PIL_17-12-2566.pdf(อนุมัติ 17/12/2023)
  • Comirnaty_sol for inj_30 mcg_1C 8-64 NBC_PIL_17-12-2566.pdf(อนุมัติ 17/12/2023)
เอกสารกำกับยา (สำหรับแพทย์) :
  • Comirnaty_conc for disp for inj_3 mcg_1C 8-64 NBC_SmPC_11 Jan 2024.pdf.pdf(อนุมัติ 11/01/2024)
  • Comirnaty_sol for inj_10 mcg_1C 8-64 NBC_SmPC_11 Jan 2024.pdf(อนุมัติ 11/01/2024)
  • Comirnaty_sol for inj_30 mcg_1C 8-64 NBC_SmPC_11 Jan 2024.pdf(อนุมัติ 11/01/2024)
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)