รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
insulin (human);Soluble insulin
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
วินซูลิน-อาร์
รหัสกลุ่มยา ATC :
A10AB010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
WINSULIN-R
เลขทะเบียน :
1C 14/58(B)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
solutions for injections or infusions
รูปแบบตามทะเบียน :
SOLUTION FOR INJECTION
ความแรง :
100 iu/1ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
WOCKHARDT LIMITED
ประเทศผู้ผลิต :
India
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)