รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อสารสำคัญ :
abacavir
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ยาเม็ดอะบาคาเวียร์ 300 มก.
รหัสกลุ่มยา ATC :
J05AF060000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ABACAVIR SULFATE TABLETS 300 MG
เลขทะเบียน :
1C 30/55(NG)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM COATED TABLET
ความแรง :
300 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
MATRIX LABORATORIES LIMITED
ประเทศผู้ผลิต :
India
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ซาย ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
PAR :
  • อย.pdf(อนุมัติ 03/04/2019)
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)