รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
น้ำยาสกัดจาก DOG HAIR (CANIS FAMILIARIS)
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
อัลเลอร์แว็กซ์เทลต์ สุนัข
รหัสกลุ่มยา ATC :
V01AA110103
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ALLERVACTEST DOG
เลขทะเบียน :
1A 15035/62(NBC)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
solutions for injections or infusions
รูปแบบตามทะเบียน :
SOLUTION FOR SKIN-PRICK TEST
ความแรง :
0.05 g/1ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)