รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
povidone-iodine
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
เบตาดีน การ์เกิล
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AB110105
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
BETADINE GARGLE
เลขทะเบียน :
1A 50/60
รูปแบบจัดกลุ่ม :
cleansing preparation
รูปแบบตามทะเบียน :
GARGLE
ความแรง :
7 gm/100 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Povidone-iodine sol 10% (30 ml) 1 ขวด 16.05
Povidone-iodine sol 10% (450 ml) 1 ขวด 107
Povidone-iodine sol 10% (4.5 litre) 1 แกลลอน 1070
Povidone-iodine sol 10% (15 ml) 1 10.7

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559